Duyurular

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 21.06.2005 tarihli 25852 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine...

Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılım

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünce Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin...

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamı

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği yayınlandı. Yönetmeliğin amacı,...

Sağlık ve Hijyen

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü “Turist Sağlığı ve Bulaşıcı Hastalıkların Önlenmesi” konulu yazısında...

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yazısı üzerine 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37. maddesinin A bendine göre Turizm Tesislerinin ...

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Yapı Kayıt Belgesi Verilmesi İlişkin Usul ve Esaslar 06.06.2018 tarihinde Resmi Gazete ile yayınlandı. Bu Usul ve...

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri Elektronik Ortamda

Ekonomi Bakanlığı  Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler için...

4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları

4857 Sayılı İş Kanunu Uygulamalarına İlişkin İdari Para Cezaları Hakkında sirkü:      

Sınıflandırma Çalışmalarına İlişkin Tebliğ

Siniflandirma Çalişmalarina İlişkin Değerlendirme Formlarinin Hazirlanmasina Ve Uygulanmasina İlişkin Tebliğ Birinci Bölüm   Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç...

Turizm Tesisleri Nitelikler Yönetmeliği Değişikliği 24.05.08 T-26885 R.G.

24.05.2008 T.li 26885 Sayılı R.G. ile Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik...