Duyurular

Turizm Bakanlığı belge başvuruları ve mevzuat için: https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9579/turizm-tesisleri.html

Turizm İşletme belgeli tesisler, Kültür ve Turizm Bakanlık Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü mevzuatı ve tesis başvuruları ile ilgili prosedür,...

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun

Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun ile ilgili bağlantı linki şöyle:...

TSSF Cankurtarma Talimatı

TSSF Cankurtarma Talimatının Havuz, Su parkı, sahil ve kıyı işletmelerinde bulunması gerekli ekipman ve malzemeler, Plaj dikkat ve uyarı bayrakları ile ilgili...

Turuncu Bayrak, Gıda İsrafının Önlenmesi konulu panel

Gıda israfının önlenmesi ve gıdanın korunması amacıyla yapılan çalışmalara doğrudan katkı sağlamak, bu konuda farkındalık oluşturmak için...

İstihdam Teşvikleri 2019

İstihdam Seferberliği 2019 kapsamındaki teşvikler 3 başlıkta özetlenmiştir. 1-      Yeni istihdama ücret desteği (Mayıs 2019 sonuna kadar)...

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan

19.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü”...

KDV Uygulama Genel Tebliği Değişiklikler

10 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan KDV uygulama genel tebliğinde yapılan değişiklikleri içeren tebliği ve açıklama notu ekte bilgisidir.

Bakanlık Fiyat Tarifelerin Onaylatılması

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 10. Maddesi ve Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 55. Maddesi 1. Fıkrası...

Yapı Kayıt Belgesi Yönetmelik Değişikliği

20.09.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması”na dair usul ve...

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranı

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar ile  Madde 1- (1) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme...