Duyurular

İstihdam Teşvikleri 2019

İstihdam Seferberliği 2019 kapsamındaki teşvikler 3 başlıkta özetlenmiştir. 1-      Yeni istihdama ücret desteği (Mayıs 2019 sonuna kadar)...

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan

19.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü”...

KDV Uygulama Genel Tebliği Değişiklikler

10 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan KDV uygulama genel tebliğinde yapılan değişiklikleri içeren tebliği ve açıklama notu ekte bilgisidir.

Bakanlık Fiyat Tarifelerin Onaylatılması

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 10. Maddesi ve Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 55. Maddesi 1. Fıkrası...

Yapı Kayıt Belgesi Yönetmelik Değişikliği

20.09.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması”na dair usul ve...

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranı

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar ile  Madde 1- (1) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme...

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 21.06.2005 tarihli 25852 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine...

Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılım

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünce Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin...

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamı

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği yayınlandı. Yönetmeliğin amacı,...

Sağlık ve Hijyen

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü “Turist Sağlığı ve Bulaşıcı Hastalıkların Önlenmesi” konulu yazısında...