ALTİD’e Üyelik Başvurusu

ALTİD’e Üye Olabilmek İçin Gerekli Evraklar bilgisidir:

Kültür ve Turizm Bakanlık Belgeli tesisler, yetkilisi nezdinde ALTİD’e üyelik için başvurabilir.

Üye Olacak kişinin;

  1. Başvuru dilekçesi, (otel antetli kağıdına) Dilekçe örneği* aşağıdadır.
  2. 3 adet fotoğrafı
  3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  4. İkametgah ilmuhaberi.
  5. Sabıka Kaydı.
  6. Tesisin Turizm Bakanlık Belgesi (fotokopisi)
  7. Şirket imza sirküsü
  8. Şirket karar defterine üyelikle ilgili karar alınması. Bu kararın fotokopisi.

(Üye olacak şirket yetkilisi veya genel müdürü isminin ALTİD’e üye olmasına karar verilmiştir„ şeklinde ifade.)

Başvuru Dilekçe örneği;

Tarih: ../…/….

ALTİD BAŞKANLIĞINA

ALANYA

Alanya’da ……….. adresindeki ……………. Tesisin yetkilisi bulunmaktayım. Derneğinize üye olmak istiyorum, üyelikle ilgili evraklarımız dilekçe ekinde sunulmuştur.

Üyeliğimin kabulü hususunda ereğini arz ederim.

İsim

İmza

Kaşesi