Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.01.2022

396

“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi  ve Yönetilmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 07.01.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Aşağıdaki linkten erişilebilir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220107-8.htm