Duyurular

29.08.2023 tarihli Resmi Gazete’de “Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı.

29.08.2023 tarihli Resmi Gazete’de  “Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ...

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik 31.12.2021.

31.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de   “Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına...

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.01.2022

“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi  ve Yönetilmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 07.01.2022 tarihli Resmi...

Antalya İl Hıfzısıhha Kurulu Karar:2020/101

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 01/12/2020 Tarih ve 2020/101 nolu kararı, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün...

Genelge 2020/18 “2020/6 Sıra Sayılı Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi Değişikliği

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan “2020/6 Sıra Sayılı Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi...

Kısa Çalışma Ödeneği 2 Ay Daha Uzatıldı

27.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun geçici 23 üncü maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yeni Genelgesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “2020/6 Sıra Sayılı Konaklama Tesislerinde Kontrollü...

2020/6 Genelge Değişikliği 2020/17- 08.10.2020

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2020/6 Sıra Sayılı Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi Değişikliği 2020/17 nolu genelgesi...

Covid-19 ve Hijyen Uygulamaları Değerlendirme Formu

Konaklama Tesisleri için Pandemi Süresince Uygulanacak Covid-19 ve Hijyen Uygulamaları Değerlendirme Formunun güncellenmiş şekli aşağıda yer almaktadır....

Turizm Yatırım ve İşletme Belgeleri Online Başvuru

Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Yatırım ve Turizm İşletme Belgesi  online başvuru ve başvuru bilgilendirmesine bu linkten ulaşılabilir.