Duyurular

Turizm İşletmesi ve Turizm Yatırımı Belgesi Başvurusu

01.06.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrası...

Alanya Otel, Kafe , Restaurant ve Ev Dışı Tüketim Fuarı 5-7 Şubat Tarihleri Arasında

18 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete’de “Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” – Mobil Evler

Söz konusu Yönetmelikte “Mobil Evler”  kavramı eklenmiş olup,  ilgili mevzuata uygun şekilde O2 sınıfı tip onay belgesine sahip bir motorlu...

29.08.2023 tarihli Resmi Gazete’de “Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı.

29.08.2023 tarihli Resmi Gazete’de  “Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ...

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik 31.12.2021

31.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de   “Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına...

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.01.2022

“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi  ve Yönetilmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 07.01.2022 tarihli Resmi...

Antalya İl Hıfzısıhha Kurulu Karar:2020/101

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 01/12/2020 Tarih ve 2020/101 nolu kararı, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün...

Genelge 2020/18 “2020/6 Sıra Sayılı Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi Değişikliği

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan “2020/6 Sıra Sayılı Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi...

Kısa Çalışma Ödeneği 2 Ay Daha Uzatıldı

27.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun geçici 23 üncü maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yeni Genelgesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “2020/6 Sıra Sayılı Konaklama Tesislerinde Kontrollü...