Duyurular

İstihdam Teşvikleri 2019

İstihdam Seferberliği 2019 kapsamındaki teşvikler 3 başlıkta özetlenmiştir. 1-      Yeni istihdama ücret desteği (Mayıs 2019 sonuna kadar)...

4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları

4857 Sayılı İş Kanunu Uygulamalarına İlişkin İdari Para Cezaları Hakkında sirkü:      

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan

19.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü”...

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranı

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar ile  Madde 1- (1) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme...

Bakanlık Fiyat Tarifeleri Tebliği Yayınlandı

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 10.maddesi gereği Kültür ve Turizm Bakanlığı İşletme Belgeli Tesisler fiyat tarifelerini onaylatmak durumundadırlar....

Bakanlık Fiyat Tarifelerin Onaylatılması

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 10. Maddesi ve Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 55. Maddesi 1. Fıkrası...

Güvenlik ve Yüzme Havuzu Denetimleri

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün ekteki yazısında, Antalya Valiliğinin 22.11.2020 tarihli 12076 sayılı ve 24.11.2014 tarihli 11982 sayılı...

Havuz Bakım Eğitim Semineri Bilgileri

  YÜZME HAVUZU BAKIMI Bir havuzu temiz, berrak ve sağlıklı tutmak için, iki ana alana dikkat etmemiz gerekiyor. İlk olarak yüzme havuzunun kimyasal dengesi...

KDV Uygulama Genel Tebliği Değişiklikler

10 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan KDV uygulama genel tebliğinde yapılan değişiklikleri içeren tebliği ve açıklama notu ekte bilgisidir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Genelgeler /bülten105/2008

T.C. Kültür ve Turizm Bakanı  imzalı genelge içerikleri aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. ·        Yanıltıcı Tanıtım /Genelge Bakanlık turizm...