Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik 31.12.2021

439

31.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de   “Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

Tebliğ ile 2019/1 tebliğde sınıfı olan tesis ve yatırım belgelendirme denetimleri, değerlendirme formu uygulamaları,  yatırım belgesinden turizm işletme belgesi ve kısmi turizm işletme belgesine geçiş işlemleri, gastronomi tesislerine ilişkin düzenlemeler, özel tesis turizm işletmesi belgesi başvurularına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Değişiklik içeren Tebliğe ilişkin Resmi gazete linki:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211231-9.htm

Değişiklik işlenmiş haliyle 2019/1 sayılı tebliğ linki:

https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=33994&mevzuatTur=Teblig&mevzuatTertip=5