Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

17
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 30.05.2024 tarih ve 32561 sayılı Resmi Gazete’de “Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.
Söz konusu Yönetmelikte;
 Başvuruların sonuçlandırılmasında ki azami süre 30 günden 60 güne çıkarıldı.
 
 Yapılan denetimlerde eksiklik tespit edilmesi halinde, belge sahibine eksikliklerin giderilmesi için 15 gün süre tanınmasına, bu süre zarfında ilgili eksikliklerin giderilmemesi durumunda para cezası uygulanmasına ve yeniden 15 gün süre tanınmasına karar verildi.
– Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde yer alan “1/1/2024” ibaresi “31/12/2024” şeklinde, “alışveriş servisi hizmetleri, aletli spor salonu ve yüzme havuzu hizmetlerinin tamamının verildiği konutlara” ibaresi “alışveriş servisi hizmetlerinin sunulduğu ve aynı parselde aletli spor salonu ve yüzme havuzu hizmetlerinin verildiği konutlara” şeklinde değiştirildi.
İlgili yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.