Kanun ve Yönetmelikler

Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesi

Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ (Resmî Gazete Tarihi: 25.08.2020 Resmî Gazete Sayısı: 31224)  yayınlandı.  Tebliğ ile…

Turizm Yatırım ve İşletme Belgeleri Online Başvuru

  Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Yatırım ve Turizm İşletme Belgesi  online başvuru ve başvuru bilgilendirmesine bu linkten ulaşılabilir.      

Türkiye Sualtı Sporları Cankurtarma Talimatı

TSSF Cankurtarma Talimatının Havuz, Su parkı, sahil ve kıyı işletmelerinde bulunması gerekli ekipman ve malzemeler, Plaj dikkat ce uyarı bayrakları ile ilgili kısımları sunulmaktadır:…

Bakanlık Fiyat Tarifeleri

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 10. Maddesi ve Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 55. Maddesi 1. Fıkrası itibariyle Kültür ve Turizm Bakanlığından…

Çevreye Duyarlı Tesis Belgesi Verilmesi Hakkında Tebliğ

11 Haziran 2017 Tarihli 30101 Sayılı Resmi Gazete ile Değişiklik Yapılan Tebliğ için link: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170619.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170619.htm

Sınıflandırma Çalışmalarına İlişkin Değerlendirme Formları

http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14699/siniflandirma-calismalarina-iliskin-degerlendirme-forml-.html

Turizm Teşvik Kanunu ve Kanunun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Yönetmeliği

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2634&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14589/turizmi-tesvik-kanununun-cezai-hukumlerinin-uygulanmasi-.html  

Kültür ve Turizm Bakanlığı Denetimlerinde İstenen Evraklar

SINIFLANDIRMA DENETİMİNDE İSTENİLEN EVRAKLAR (Asıl veya Fotokopisi) 1-Turizm İşletmesi Belgesi (En son belge) 2-Vergi Levhası 3- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı veya yoksa Yapı…

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikte değişiklik yapılmış 30/06/2018 tarih ve 30464 sayılı Resmi Gazetedeki…

Konaklama Hizmetlerinde Risk Değerlendirme Rehberi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  tarafından Konaklama Hizmetlerinde Risk Değerlendirmesi Rehberi 2013 hazırlanmıştır.