Laws and Regulations

(Turkish) Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesi

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) Turizm Yatırım ve İşletme Belgeleri Online Başvuru

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) Türkiye Sualtı Sporları Cankurtarma Talimatı

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) Bakanlık Fiyat Tarifeleri

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) Çevreye Duyarlı Tesis Belgesi Verilmesi Hakkında Tebliğ

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) Sınıflandırma Çalışmalarına İlişkin Değerlendirme Formları

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) Turizm Teşvik Kanunu ve Kanunun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Yönetmeliği

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) Kültür ve Turizm Bakanlığı Denetimlerinde İstenen Evraklar

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) Konaklama Hizmetlerinde Risk Değerlendirme Rehberi

Sorry, this entry is only available in Turkish.