29.08.2023 tarihli Resmi Gazete’de “Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı.

151

29.08.2023 tarihli Resmi Gazete’de  “Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  yayımlandı.

Söz konusu Yönetmelikte Turizm Yatırım Belgesi, Konaklama Tesislerinin Asgari Nitelikleri, Oteller, Tatil Köyleri ve Pansiyon başlıklarında düzenlemeler yapılmıştır.  Buna göre; Yönetmeliğin Tanımlar başlıklı 4’üncü maddesine yapılan ekleme ile turizm ulaşım hizmet alanı tanımlandı:

 

ş) Turizm ulaşım hizmet alanı: Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile turizm merkezleri içerisinde, taksi plakası belli araçların park edebileceği, taksi şoförlerinin bekleme ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak bünyesinde tuvalet ve lavabo içeren ve en fazla otuz metrekare taban alanına sahip tek katlı yapı bulunan, kamu taşınmazı veya mahalli idarelere ait alanları,”

Turizm yatırımı belgesi verilmesi için yapılan başvurularda gereken bilgi ve belgeler hakkındaki 6’ncı maddenin birinci fıkrasının “d) Yatırımın kamu taşınmazı üzerinde yapılması durumunda; yatırımcı, yatırım süresi, türü, sınıfı ve kapasitesi konularında ilgili kurum veya kuruluşun uygunluk yazısı.” bendindeki “yatırımcı, yatırım süresi, türü, sınıfı ve kapasitesi konularında” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Konaklama tesislerinin asgari nitelikleri başlıklı 18. maddede yapılan değişiklikle odalarda duman dedektörü bulundurma zorunluluğu getirildi.

Oteller başlıklı 19’uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan “asli fonksiyonları” ibaresi “asıl işleri” şeklinde ve “bu hizmetin yanında,” ibaresi “bu hizmetin yanında yardımcı iş olarak” şeklinde değiştirildi.

Fıkranın son hali ise: “(1) Oteller; asıl işleri müşterilerin konaklama ihtiyaçlarını sağlamak olan, bu hizmetin yanında yardımcı iş olarak, yeme-içme, toplantı, kutlama etkinlikleri, spor ve eğlenceye yönelik üniteleri de bünyelerinde bulundurabilen tesislerdir. Oteller; bir, iki, üç, dört ve beş yıldızlı olarak sınıflandırılır.”

Tatil köyleri başlıklı 20. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Konaklama ve yeme-içme hizmetinin yanında” ifadesi “asıl işleri konaklama hizmeti olan, bu hizmetin yanında yardımcı iş olarak yeme-içme” şeklinde değiştirildi.

Fıkranın son hali şu şekilde oldu: (1) Tatil köyleri; doğal güzellikler içerisinde, doğal ve yöresel değerlerin korunmasına da özen gösterilerek nitelikli çevre düzenlemesi ile gerçekleştirilen, asıl işleri konaklama hizmeti olan, bu hizmetin yanında yardımcı iş olarak yeme-içme, çeşitli spor veya eğlence hizmetlerinin de sağlandığı yaygın yerleşim düzeninde, tüm cephelerinde en fazla üç katlı olarak görülen yapılardan oluşan tesislerdir.”

Pansiyonlar başlıklı 24. maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle;

“(2) Pansiyonlarda; a) Giriş holü, “b) Oturma, yemek ve kahvaltı ihtiyacını karşılayabilecek kapalı mahal (yazlık tesislerde bir kısmı açık olabilir) ve c) Yemek ihtiyacının işletme tarafından verilmemesi durumunda, pansiyon mutfaklarında ihtiyacı karşılayacak sayıda; buzdolabı, pişirme ve ızgara donanımı, bulaşık yıkama, hazırlık ve malzeme istif yerleri, servis malzemeleri ve dolapları, bulunur.” ifadeleri

“(2) On oda ve üzeri kapasiteye sahip pansiyonlarda; oturma, yemek ve kahvaltı ihtiyacını karşılayabilecek alan ve yemek ihtiyacının işletme tarafından karşılanmaması durumunda, yemek ihtiyacını karşılayabilecek basit mutfak düzenlemesi bulunur.” şeklinde değiştirildi.

Yönetmeliğin geçici 1’inci maddesinin üçüncü fıkrasına yapılan ekleme ile; turizm işletmesi belgesi işyeri açma ve çalışma ruhsatı yerine geçen ve sonradan işyeri açma ve çalışma ruhsatı almamış olan tesislerin, yangın önlemlerinin yeterli olduğuna dair ilgili kurumdan uygunluk yazısı alarak 31/12/2023 tarihine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına ibraz etmeleri zorunlu hale geldi.

 

Söz konusu yönetmelik için link :

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/08/20230829-8.pdf