Foto Galeri

Antik Kentler

1841

Alanya’nın doğu ve batı ekseninde birçok antik kent kalıntısı vardır. Bir kısmı kıyıda, bir kısmı sarp yamaçlarda kurulmuş kentler Pamfilya ile Kilikya bölgesi kentleridir. Kalıntılar, bölgelerin karakteristik özelliklerini yansıtır. Alanya Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen taştan yontulmuş kül kutuları Kilikya bölgesinin ölü gömme kültürünü yansıtır. Ören yeri olarak koruma altında tutulan ve bazılarında kazı çalışmaları devam eden antik kentlere giriş ücretsizdir. Çevredeki kalıntıları gezmek isteyenlerin, taşlık arazide ve yaban otlarına arasında bazen uzun yürüyüşler yapacaklarını dikkate alarak giyinmelerinde ve yaz günlerinde yanlarında su bulundurmalarında yarar vardır.

Colybrassus

Alanya’nın 30 kilometre kadar kuzeybatısında ve Toroslar’da Roma döneminden kalma bir kenttir. Çevreye dağılmış durumdaki çok sayıda yazıt, önemli bilgiler içermekle birlikte kent tarihi henüz gün ışığına çıkmamıştır.

Hamaxia

Alanya’nın 12 kilometre kuzeybatısındadır. Antik çağda Pamfilya bölgesi içindeki kent için dönemin coğrafyacısı Strabon, gemi yapımında kullanılan sedir ağaçlarının bolluğundan söz eder. Akdeniz’de muhteşem bir manzarası vardır.

Syedra

Alanya’nın 20 kilometre doğusundadır. Kent tarihinin İsa’dan önce 7. yüzyıla kadar uzandığı sanılmaktadır. Varlığını 13. yüzyıla kadar sürdüren kente, halen ayakta olan anıtsal kapıdan girilmektedir. Kentin çevresi surlarla çevrilidir.

Leartes

Alanya’nın 25 kilometre doğusunda Toroslar’da bir vadi ağzında yükselen yamacın eteğinde kuruludur. Antik çağda Dağlık Kilikya olarak bilinen bölgededir. İsa’dan önce 7. yüzyıla ait ve üç yanı Fenike dilindeki yazıt, Alanya Müzesi’nde sergilenmektedir.

Iotape

Alanya’nın 33 kilometre doğusundadır. Denize doğru uzanan yüksekçe burun, kentin akropolüdür. Akropolün karaya bağlandığı vadide Liman Caddesi vardır. Antik liman kalıntılarının bulunduğu küçük koy, denize girmek için ideal bir kumsala sahiptir.

Selinus

Alanya’nın 45 kilometre doğusunda küçük bir yarımadanın yamacında kurulu antik çağ kentidir. Kentin tarihi İsa’dan önce 6. yüzyıla kadar uzanır. Roma İmparatoru Trajanus, 9 Ağustos 117’de burada ölmüş ve külleri Roma’ya gönderilmiştir.

Nephelis

Alanya’nın 55 kilometre doğusunda, denize doğru uzanan yüksek bir tepenin üzerindedir. Tepenin en yüksek noktasında antik kentin akropolü ve orta çağdan kalma kale surları vardır. Odeon, su sistemi, kireçtaşı ocağı ve nekropol alanı ile tipik bir Dağlık Kilikya kentidir.

Adanda-Lamus

Alanya’nın 55 kilometre doğusunda yüksek ve sarp bir dağın zirvesini oluşturan iki tepenin üzerine kuruludur. Kentin iki tapınağından biri Roma İmparatorlarından Vespasianus öteki Titus adına yapılmıştır. Doğudaki tepede kayaya oyulmuş odalar ve büyük tip lahitlerden oluşan mezarları vardır

Antiocheia Ad Cragum

Alanya’nın 60 kilometre doğusundadır. Antik çağda Dağlık Kilikya olarak bilinen bölgede ve Akdeniz kıyısındadır. Adını, İsa’dan sonra 1. yüzyılda yaşamış Kommagene Kralı IV. Antiochus’dan almaktadır. Kentin kalıntıları üç yükselti üzerindedir.
Foto Galeri

Antik Kentler