Foto Galeri

Engelsiz Alanya

1854

2003 Yılında Alanya Belediyesi tarafından başlatılan ‘HERKES İÇİN ALANYA’ projesiyle, toplumun çoğunluğunu oluşturan engelli, yaşlı, güçsüz, çocuk, hasta ve hamile bayanlar gibi hareket yeteneğinde kayıp yaşayan bireylerin hayatını kolaylaştıracak gerekli tedbirleri almak, eksikleri tespit etmek, tespit edilen eksiklikleri doğru biçimde projelendirerek, ulaşılabilirliklerini arttırıp günlük yaşamlarının kolaylaştırmak ve engelli vatandaşların bilgi, becerileri konusunda farkındalıklarının arttırılarak kişisel gelişmelerine katkı sağlayıp, yaşamın her alanında engelsiz bir şekilde yer almalarını sağlayarak ileri yaşam standartlarına kavuşturulması amaçlanmaktadır.

Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi

‘Herkes için Alanya’ projesi kapsamının bir parçası olarak 2012 yılında hizmete giren ‘Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi’nin zemin katında idari ofis, oyun etkinlik odası, kütüphane ve bilgisayar odası, dinlenme salonu, mutfak, bay, bayan engelli tuvaletleri, danışma masası ve dinlenme terası, birinci katında ise psikolog odası, fizyoterapist odası, toplantı salonu ile bay, bayan engelli tuvaletleri bulunmaktadır. Kullanılan tüm mimari elemanların (rampa, görme engelli uyarı ve takip yüzeyleri, engelli asansörü, tuvaletler v.b. ) tüm engel gruplarına uygun olarak düzenlenmesinin yanı sıra iç donanımda kullanılan fonksiyonel elemanlarda (görme engelli bilgisayarı, görme engelli printer, engelli oyun grubu, görme engelli satranç takımı) tüm engel gruplarına uygun olarak düzenlenmiştir.

Ayrıca fiziksel engelleri sebebi ile bilgisayar kullanamayan ya da kullanımında zorluk yaşayan engellilerin bilgisayar kullanabilmesi için ODTÜ – KOSGEB Teknoloji Merkezinde geliştirilen donanım Türkiye’de ilk kez Alanya Belediyesi tarafından Engelsiz Park ve Yaşam Merkezinde kamuya açık bir alanda hizmete sunulmuştur.

Epyam

MİMİK isimli donanım ve yazılım sayesinde fiziksel engelli vatandaşların kaş kaldırma, göz kırpma, dudak veya baş hareketleri ile bilgisayar kullanabilmelerini sağlayan sistem, merkezin bilgisayar ve kütüphane odasında hizmete girmiştir.

Mekânsal olarak kütüphane, oyun etkinlik odası ve dinlenme salonuna bağlı geniş teras mekânı ve bahçesiyle yılın büyük bir döneminde hava şartlarının uygun olduğu Alanya’da açık havada oyun, atölye, spor ve dinlenme fırsatını da misafirlerine sunacaktır. Engelli oyun grubu ve engelli salıncak ile de bahçesinde çocukların hoşça vakit geçirebilecekleri bir ortam oluşturulmuştur.Aileleriyle geldikleri bu ortamda çocuklar oyun aktivite odası ve oyun parkında güvenli bir şekilde oynarken ailelerine de geniş terası ve bahçesinde dinlenme imkânı sunulmuştur.

Bu merkez tüm engel gruplarının gün içinde rahatlıkla buluşarak boş vakitlerini değerlendirebilecekleri, tüm resmi kurumların veya sivil toplum kuruluşlarının konu ile ilgili yaptıkları konferanslara ev sahipliği yapabilecek, engellilerin yapılacak olan atölye çalışmaları ile bilgi ve becerilerini ortaya koyarak yetenekleri ile ilgili farkındalıklarını ortaya çıkararak kendilerini geliştirebilecekleri bir mekân olarak hizmet vermektedir. Ayrıca bünyesinde psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişim uzmanları, işaret dili tercümanı, proje uzmanı, danışma görevlisi ile hizmet vermekte olan Engelsiz Park ve Yaşam Merkezinde verilecek olan hizmetlerle engelli kişi ve ailelerinin özel sorunlarına da çözüm olabilecek ve danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir mekan olarak halkın hizmetine sunulmuştur.

Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Uzmanlarımızın Hizmetleri
 • Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi bünyesinde görev yapan Türk İşaret Dili Tercümanı, Alanya yaşayan veya Alanya’ya misafir olarak gelen işitme engelli vatandaşların kaymakamlık, belediyeler, adliye, hastane, noter, tapu vs. gibi tüm resmi kurumlardaki işlemlerinde ücretsiz işaret dili tercümanlık hizmet vermektedir.
 • Engelsiz Park ve Yaşam Merkezinde görev yapmakta olan Psikolog engelli birey ve ailelerine psikolojik danışmanlık hizmeti vermekte, gelen talepler doğrultusunda engelli farkındalığını arttırıcı eğitim ve seminerler düzenlemektedir.
 • Engelsiz Park ve Yaşam Merkezinde görev yapmakta olan Çocuk Gelişim Uzmanları, modern eğitim salonunda engelli çocuklara günlük yaşam, öz bakım, bilişsel, psikomotor, dil gelişimi ve toplumsal yaşam becerilerinin oyun yoluyla kazandırılması için faaliyetler yürütmektedirler.
 • Engelsiz Park ve Yaşam Merkezinde görev yapmakta olan Fizyoterapist; bedensel engelli bireylerin kas iskelet sistemi, kas kuvvet, uzunluk, esneklik, günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlık düzeyi değerlendirmelerini yaparak durumlarına uygun terapatik ev egzersizleri vermekte ve düzenli takiplerini sağlamaktadır.
 • Engelsiz Park ve Yaşam merkezinde görev yapan El Sanatları öğretmeni, Engelli birey ve yakınlarına günlük yaşamlarını sosyal amaçlı faaliyetlerle geçirmeleri amaç edinilerek, çeşitli sanatsal faaliyetler yürütülmektedir. Engelli birey ve yakınlarının yatkın oldukları herhangi bir sanatsal faaliyetteki becerileri baz alınarak, yaratıcı düşünebilme becerisi, el-göz koordinasyonunu geliştirici beceriler, başarabilme duygusunu oluşturabilecek faaliyetler yürütmektedir.
 • Engelsiz Park ve Yaşam Merkezinde görevli Proje Koordinatörü tarafından; hali hazırda devam eden ‘’Herkes için Alanya’’, ‘’Engelsiz Turizm Kenti Alanya’’, ‘’Her Kulaç Bir Hayat’’, ‘’Hayata Yelken Aç’’, ‘’Gönüllü ol Fark Yarat’’ gibi projelerin koordinasyonu gerçekleştirilmekte olup ‘’Engelli Veritabanı’’ analizleri ile Engelsiz Alanya’nın vizyonuna uygun yeni projeleri oluşturmaktadır ayrıca tüm fiziki ve sosyal projelerde belediye birimleri arasındaki koordinasyonu sağlamakta olan Proje Koordinatörü, benzer kurumlar ile irtibat kurup, engelliliğe dair toplumsal farkındalığı arttırıcı ortak proje fırsatları aramakta, sivil toplum kuruluşları ile belediye arasında köprü görevi yaparak sivil toplum-devlet diyaloğunu sağlamaktadır.

 

Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi aşağıdaki konularda çalışmalar yürütmektedir

 • Engelliliğin önlenmesi, eğitim, istihdam, rehabilitasyon, topluma uyum ve diğer konularla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
 • Engellilere yönelik olarak faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardaki gelişmeleri takip etmek, aralarındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, sorunlarını ve çözüm yollarını araştırmak, bu konuda teklifler hazırlamak ve hazırlatmak.
 • Engellilerle ilgili konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, istatistikî bilgilerin toplanmasını sağlamak, bu konuda projeler hazırlamak, bunları incelemek, değerlendirmek ve uygulamak.
 • Gönüllü kuruluşlar ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmak, ortak projeler hazırlamak ve sunulan projeleri desteklemek.
 • Yardıma muhtaç engellilerin tespiti sosyal ve hukuksal haklardan yararlanmaları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli inceleme ve araştırmaların yapılmasına yardımcı olmak.
 • Engellilik alanına yönelik tüm tarafları bir araya getirerek ilçenin engellilik alanına yönelik çalışmalarını etkin ve verimli bir hale getirmek.
 • Alanya ilçe sınırlarında yaşayan tüm engellileri kapsayan bir veri tabanının oluşturulmasını sağlamak, ulusal kurum ve kuruluşlardan engellilere yönelik istatistiksel bilgilerin, bilgi işlem ortamında toplanmasını sağlamak ve değerlendirmek.
 • Engelsiz Park ve Yaşam Merkezine gelemeyen engelli bireylere hizmete ulaşabilmeleri için ev ziyaretlerinde bulunmak.
 • İlçe sınırları dâhilinde yaşayan engellilerden gelen nakdi, gıda, medikal malzeme veya benzeri yardım taleplerini imkânlar ölçüsünde değerlendirip gerekli çalışmaları yapmak.
 • İstihdam, Fiziki Çevre Düzenlemeleri, Sağlık, Spor, Rehabilitasyon, engelliliğe dair farkındalık ve eğitim alanları ile ilgili proje, panel, sempozyum, konferans, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek.
 • Kamuya açık sosyal, kültürel, sportif tesis ve alanlar ile toplu ulaşım araçlarından engellilerin faydalanmasını sağlayıcı tedbirleri araştırmak, değerlendirmek ve çözüm üretmek.Foto Galeri

Engelsiz Alanya
Engelsiz Alanya
Engelsiz Alanya
Engelsiz Alanya
Engelsiz Alanya