Antalya Ziyaretçi Sayıları 2023

962

Antalya’ya 2022-2023 Yılında Gelen Ziyaretçi Sayıları

Milliyet 2022 Yılı
Ocak-Aralık
2023 Yılı
Ocak-Aralık
Rusya Fed. 3.033.913 3.461.762
Almanya 2.826.319 3.363.510
İngiltere 1.147.757 1.318.215
Polonya 765.121 1.068.150
Hollanda 443.886 472.063
Kazakistan 357.559 396.074
Romanya 292.544 354.220
Çek Cumh. 221.035 296.531
İsrail 278.433 285.480
Ukrayna 138.282 270.378
Litvanya 206.495 224.737
Belçika 191.882 196.478
Slovakya 155.780 191.848
Danimarka 211.424 186.747
Fransa 150.565 176.992
İsviçre 161.267 169.614
Avusturya 129.980 166.539
Moldova 162.553 163.282
Belarus 123.200 163.173
İsveç 187.462 155.576
Norveç 110.439 121.602
İran 136.089 96.915
Letonya 71.460 82.056
Estonya 77.953 76.150
Diğer 1.244.605 1.302.703
Yabancı Toplam 12.826.003 14.760.795
Vatandaş Ziyaretçi 682.629 928.463
Genel Toplam 13.508.632 15.689.258

 

ANTALYA GELEN ZİYARETÇİ SAYILARI (2018-2023 YILLARI İTİBARİYLE)

Milliyet 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (12 ay)
Rusya Fed. 4.803.860 5.582.763 1.509.648 3.586.928 3.033.913 3.461.762
Almanya 2.319.319 2.673.545 346.319 1.268.179 2.826.319 3.363.510
İngiltere 637.809 719.120 211.881 82.797 1.147.757 1.318.215
Polonya 400.633 554.998 90.751 416.924 765.121 1.068.150
Hollanda 392.371 434.755 27.987 133.429 443.886 472.063
Romanya 195.687 252.692 44.526 165.283 292.544 354.220
Çek Cumhuriyeti 164.708 227.844 2.718 62.411 221.035 296.531
Ukrayna 717.969 803.684 557.765 1.271.672 138.282 270.378
Litvanya 151.502 175.371 2.489 96.209 206.495 224.737
Belçika 186.930 199.686 12.533 77.401 191.882 196.478
Danimarka 183.603 191.084 10.840 39.657 211.424 186.747
Moldova 75.841 78.094 45.693 105.229 162.553 163.282
Belarus 165.041 169.342 63.217 145.459 123.200 163.173
İsveç 158.571 208.079 14.260 42.999 187.462 155.576
Norveç 92.576 145.130 8.048 17.181 110.439 121.602
İran 70.049 77.528 7.080 62.391 136.089 96.915
Finlandiya 80.513 89.455 5.373 13.079 74.440 68.652
Diğer Milliyetler 1.710.453 2.067.888 295.608 1.150.666 2.553.158 2.778.804
Yabancı Ziyaretçi Toplamı 12.507.435 14.651.058 3.256.736 8.737.894 12.825.999 14.760.795
Vatandaş Ziyaretçi 577.864 629.705 187.690 356.157 682.629 928.463
Toplam Ziyaretçi 13.085.299 15.280.763 3.444.426 9.094.051 13.508.628 15.689.258

Kaynak:Antalya İl Kültür ve Turizm Md.