Antalya Ziyaretçi Sayıları 2023

674

Antalya’ya 2022-2023 Yılında Gelen Ziyaretçi Sayıları

2022 Yılı 2023 Yılı 2022 Yılı
Milliyet Ocak-Aralık   Milliyet Ocak-Ekim Ocak-Ekim
Rusya Federasyonu 3.033.913 Rusya Fed. 3.321.101 2.826.320
Almanya 2.826.319 Almanya 3.167.809 2.671.679
İngiltere 1.147.757 İngiltere 1.243.922 1.089.115
Polonya 765.121 Polonya 1.042.150 744.081
Hollanda 443.886 Hollanda 460.829 434.240
Kazakistan 357.558 Kazakistan 385.188 347.788
Romanya 292.544 Romanya 348.936 288.253
İsrail 278.433 İsrail 293.064 219.305
Çek Cumhuriyeti 221.035 Çek Cumh. 285.032 258.311
Danimarka 211.424 Ukrayna 258.130 129.812
Litvanya 206.495 Slovakya 221.442 203.680
Belçika 191.882 Litvanya 190.226 154.299
İsveç 187.462 Belçika 187.628 182.758
Moldova 162.553 Fransa 182.190 207.472
İsviçre 161.266 Danimarka 170.161 144.715
Slovakya 155.780 Avusturya 164.326 156.429
Fransa 150.565 Moldova 161.802 162.109
Ukrayna 138.282 İsveç 160.413 124.699
İran 136.089 Belarus 159.542 118.749
Norveç 110.439 İsviçre 149.146 181.285
Estonya 77.953 Norveç 117.748 106.792
Finlandiya 74.440 İran 86.541 126.841
Letonya 71.460 Letonya 81.043 70.051
Azerbaycan 70.486 Estonya 74.880 76.595
Diğer 1.352.857 Diğer 2.053.574 1.782.818
Yabancı Toplam 12.825.999    Yabancı Toplam 14.152.117 12.211.659
Vatandaş Ziyaretçi 682.629    Vatandaş Ziyaretçi 814.706 596.537
Genel Toplam 13.508.628   Genel Toplam 14.966.823 12.808.196

 

ANTALYA GELEN ZİYARETÇİ SAYILARI (2018-2023 YILLARI İTİBARİYLE)

Milliyet  2018 2019 2020 2021 2022 2023 (10 ay)
Rusya Fed. 4.803.860 5.582.763 1.509.648 3.586.928 3.033.913 3.321.101
Almanya 2.319.319 2.673.545 346.319 1.268.179 2.826.319 3.167.809
İngiltere 637.809 719.120 211.881 82.797 1.147.757 1.243.922
Polonya 400.633 554.998 90.751 416.924 765.121 1.042.150
Hollanda 392.371 434.755 27.987 133.429 443.886 460.829
Romanya 195.687 252.692 44.526 165.283 292.544 348.936
Çek Cumhuriyeti 164.708 227.844 2.718 62.411 221.035 285.032
Ukrayna  717.969 803.684 557.765 1.271.672 138.282 258.130
Litvanya 151.502 175.371 2.489 96.209 206.495 190.226
Belçika 186.930 199.686 12.533 77.401 191.882 187.628
Danimarka 183.603 191.084 10.840 39.657 211.424 170.161
İsveç  158.571 208.079 14.260 42.999 187.462 160.413
Moldova 75.841 78.094 45.693 105.229 162.553 161.802
Belarus 165.041 169.342 63.217 145.459 123.200 159.542
Norveç 92.576 145.130 8.048 17.181 110.439 117.748
İran 70.049 77.528 7.080 62.391 136.089 86.541
Finlandiya 80.513 89.455 5.373 13.079 74.440 65.946
Diğer Milliyetler 1.710.453 2.067.888 295.608 1.150.666 2.553.158 2.053.574
Yabancı Ziyaretçi Toplamı 12.507.435    14.651.058    3.256.736    8.737.894    12.825.999    14.152.117
Vatandaş Ziyaretçi 577.864    629.705    187.690    356.157    682.629    814.706
Toplam Ziyaretçi 13.085.299    15.280.763    3.444.426    9.094.051    13.508.628    14.966.823

 

 

Kaynak:Antalya İl Kültür ve Turizm Md.