Türkiye’ye Gelen Yabancı Ziyaretçi 2020-2024

589

TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI

Ay 2020 2021 2022 2023 2024
Ocak 1.787.435 509.787 1.281.666 2.005.967 2.047.027
Şubat 1.733.112 537.976 1.541.393 1.870.414 2.294.579
Mart 718.097 905.323 2.079.565 2.335.728
Nisan 24.238 790.687 2.574.423 3.321.824
Mayıs 29.829 936.282 3.873.212 4.500.242
Haziran 214.768 2.047.596 5.014.821 5.584.021
Temmuz 932.927 4.360.952 6.664.970 7.148.044
Ağustos 1.814.701 3.982.168 6.304.770 6.660.700
Eylül 2.203.482 3.513.453 5.475.453 5.786.027
Ekim 1.742.303 3.471.540 4.803.198 4.987.112
Kasım 833.991 1.763.982 2.551.483 2.525.345
Aralık 699.330 1.892.520 2.399.441 2.483.756
Toplam Yabancı Ziyaretçi 12.734.213 24.712.266 44.564.395 49.209.180 4.341.606

 

 

TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRMASI 

Milliyet 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024(Şubat)
İran 2.001.744 2.102.744 385.762 1.153.092 2.331.076 2.504.494 226.104
Rusya Fed. 5.964.613 7.017.657 2.128.758 4.694.422 5.232.611 6.313.675 203.075
Almanya 4.512.360 5.027.472 1.118.932 3.085.215 5.679.194 6.193.259 187.946
Bulgaristan 2.386.885 2.713.464 1.242.961 1.402.795 2.882.512 2.893.092 182.887
Gürcistan 2.069.392 1.995.254 410.501 291.852 1.514.813 1.633.977 110.010
İngiltere 2.254.871 2.562.871 820.709 392.746 3.370.739 3.800.922 103.407
Irak 1.172.896 1.374.896 387.587 836.624 1.208.895 1.051.721 66.905
Azerbaycan 858.506 901.723 220.403 413.420 683.834 855.445 63.571
Fransa 731.379 875.957 311.708 621.493 986.090 1.031.824 57.081
Hollanda 1.013.642 1.117.290 271.526   645.601 1.244.756 1.232.220 50.112
Ukrayna 1.386.934 1.547.99 997.652 2.060.008 675.467 839.729 42.355
Polonya 646.365 880.839 145.908 585.076 1.135.903 1.539.123 20.457
İsveç 384.397 444.285 93.703 192.872 415.696 364.984 14.209
Danimarka 326.278 335.877 44.694 111.492 356.127 319.835 12.107
Norveç 161.789 208.330 25.100 54.633 191.789 203.325 6.947
Finlandiya 128.860 135.192 15.003 32.809 117.281 117.123 3.476
Diğer 13.487.490 15.816.439 4.113.306 8.138.116 16.537.612 18.314.435 943.930
Yabancı  Ziyaretçi 39.488.401 45.058.286 12.734.213 24.712.266 39.331.784 49.209.183 2.294.579
Toplam Ziyaretçi 46.112.592 51.747.199 15.971.201 30.038.961 51.387.513 56.693.837 4.341.606

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı