Türkiye’ye Gelen Yabancı Ziyaretçi 2020-2022

75
TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI
 Yıllar
Ay 2020 2021 2022
Ocak                1.787.435                      509.787                1.281.666
Şubat                1.733.112                      537.976                1.541.393
Mart                   718.097                      905.323               2.079.565
Nisan                    24.238                      790.687               2.574.423
Mayıs                      29.829                      936.282
Haziran                   214.768                   2.047.596
Temmuz                   932.927                  4.360.952
Ağustos                1.814.701                   3.982.168
Eylül                2.203.482                   3.513.453
Ekim                1.742.303                   3.471.540
Kasım                   833.991                   1.763.982
Aralık                   699.330                   1.892.520
Toplam       12.734.213         24.712.266          7.477.047
TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRMASI
Milliyet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (4 ay)
Rusya Fed.                4.715.438                   5.964.613                 7.017.657                2.128.758                4.694.422             490.914
Almanya                3.584.653                   4.512.360                 5.027.472                1.118.932                3.085.215             813.792
İngiltere                1.658.715                   2.254.871                 2.562.871                    820.709                   392.746             406.490
Bulgaristan                1.852.867                   2.386.885                 2.713.464                1.242.961                1.402.795             679.406
İran                2.501.948                   2.001.744                 2.102.744                    385.762                1.153.092             654.631
Gürcistan                2.438.730                   2.069.392                 1.995.254                    410.501                   291.852             265.447
Ukrayna                1.284.735                   1.386.934                 1.547.996                    997.652                2.060.008             189.240
Irak                   896.876                   1.172.896                 1.374.896                    387.587                   836.624             263.014
Hollanda                   799.006                   1.013.642                 1.117.290                    271.526                   645.601             233.955
Fransa                   578.524                      731.379                    875.957                    311.708                   621.493             176.339
Polonya                   296.120                      646.365                    880.839                    145.908                   585.076                74.151
İsveç                   289.134                      384.397                    444.285                      93.703                   192.872                64.341
Danimarka                   269.026                      326.278                    335.877                      44.694                   111.492                45.943
Norveç                   116.180                      161.789                    208.330                      25.100                      54.633                28.238
Finlandiya                      97.112                      128.860                    135.192                      15.003                      32.809                20.000
Diğer             11.030.970                14.345.996              16.718.162                4.333.709                8.551.536          3.071.146
Toplam Ziyaretçi       32.410.034         39.488.401        45.058.286       12.734.213       24.712.266     7.477.047

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı