Türkiye’ye Gelen Yabancı Ziyaretçi 2020-2024

530

TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI

Ay 2020 2021 2022 2023 2024

(Ocak)

Ocak 1.787.435 509.787 1.281.666 2.005.967 2.047.027
Şubat 1.733.112 537.976 1.541.393 1.870.414
Mart 718.097 905.323 2.079.565 2.335.728
Nisan 24.238 790.687 2.574.423 3.321.824
Mayıs 29.829 936.282 3.873.212 4.500.242
Haziran 214.768 2.047.596 5.014.821 5.584.021
Temmuz 932.927 4.360.952 6.664.970 7.148.044
Ağustos 1.814.701 3.982.168 6.304.770 6.660.700
Eylül 2.203.482 3.513.453 5.475.453 5.786.027
Ekim 1.742.303 3.471.540 4.803.198 4.987.112
Kasım 833.991 1.763.982 2.551.483 2.525.345
Aralık 699.330 1.892.520 2.399.441 2.483.756
Toplam Yabancı Ziyaretçi 12.734.213 24.712.266 44.564.395 49.209.180 2.047.027

 

 

TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRMASI 

Milliyet 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

(Ocak)

Rusya Fed. 5.964.613 7.017.657 2.128.758 4.694.422 5.232.611 6.313.675 230.579
Almanya 4.512.360 5.027.472 1.118.932 3.085.215 5.679.194 6.193.259 142.825
İngiltere 2.254.871 2.562.871 820.709 392.746 3.370.739 3.800.922 70.532
Bulgaristan 2.386.885 2.713.464 1.242.961 1.402.795 2.882.512 2.893.092 162.414
İran 2.001.744 2.102.744 385.762 1.153.092 2.331.076 2.504.494 211.801
Gürcistan 2.069.392 1.995.254 410.501 291.852 1.514.813 1.633.977 97.296
Polonya 646.365 880.839 145.908 585.076 1.135.903 1.539.123 19.417
Hollanda 1.013.642 1.117.290 271.526   645.601 1.244.756 1.232.220 35.516
Irak 1.172.896 1.374.896 387.587 836.624 1.208.895 1.051.721 54.508
Fransa 731.379 875.957 311.708 621.493 986.090 1.031.824 40.751
Azerbaycan 858.506 901.723 220.403 413.420 683.834 855.445 57.185
Ukrayna 1.386.934 1.547.996 997.652 2.060.008 675.467 839.729 41.875
İsveç 384.397 444.285 93.703 192.872 415.696 364.984 13.847
Danimarka 326.278 335.877 44.694 111.492 356.127 319.835 6.854
Norveç 161.789 208.330 25.100 54.633 191.789 203.325 5.263
Finlandiya 128.860 135.192 15.003 32.809 117.281 117.123 3.277
Diğer 13.487.490 15.816.439 4.113.306 8.138.116 16.537.612 18.314.435 853.087
Yabancı  Ziyaretçi 39.488.401 45.058.286 12.734.213 24.712.266 39.331.784 49.209.183 2.047.027

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı.