Bülten

Antalya İl Hıfzısıhha Kurulu Karar:2020/101

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 01/12/2020 Tarih ve 2020/101 nolu kararı, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün...

Genelge 2020/18 “2020/6 Sıra Sayılı Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi Değişikliği

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan “2020/6 Sıra Sayılı Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi...

Kısa Çalışma Ödeneği 2 Ay Daha Uzatıldı

27.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun geçici 23 üncü maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yeni Genelgesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “2020/6 Sıra Sayılı Konaklama Tesislerinde Kontrollü...

2020/6 Genelge Değişikliği 2020/17- 08.10.2020

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2020/6 Sıra Sayılı Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi Değişikliği 2020/17 nolu genelgesi...

Covid-19 ve Hijyen Uygulamaları Değerlendirme Formu

Konaklama Tesisleri için Pandemi Süresince Uygulanacak Covid-19 ve Hijyen Uygulamaları Değerlendirme Formunun güncellenmiş şekli aşağıda yer almaktadır....

Turizm Yatırım ve İşletme Belgeleri Online Başvuru

Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Yatırım ve Turizm İşletme Belgesi  online başvuru ve başvuru bilgilendirmesine bu linkten ulaşılabilir.  

Bilimsel Danışma Kurulu Kararları 13.03.2020

Vektör Mücadele Eğitim Semineri

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından   derneğimizin organizasyonu ile  otel teknik personellerine yönelik   “Vektör Mücadelesi” eğitim semineri...

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ yayınlandı

TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/1) 27.11.2019 Tarih ve 30961 sayılı Resmi...