Bülten

Vektör Mücadele Eğitim Semineri

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından   derneğimizin organizasyonu ile  otel teknik personellerine yönelik   “Vektör Mücadelesi” eğitim semineri...

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ yayınlandı

TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/1) 27.11.2019 Tarih ve 30961 sayılı Resmi...

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun

Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun ile ilgili bağlantı linki şöyle:...

TSSF Cankurtarma Talimatı

TSSF Cankurtarma Talimatının Havuz, Su parkı, sahil ve kıyı işletmelerinde bulunması gerekli ekipman ve malzemeler, Plaj dikkat ve uyarı bayrakları ile ilgili...

Turuncu Bayrak, Gıda İsrafının Önlenmesi konulu panel

Gıda israfının önlenmesi ve gıdanın korunması amacıyla yapılan çalışmalara doğrudan katkı sağlamak, bu konuda farkındalık oluşturmak için...

İstihdam Teşvikleri 2019

İstihdam Seferberliği 2019 kapsamındaki teşvikler 3 başlıkta özetlenmiştir. 1-      Yeni istihdama ücret desteği (Mayıs 2019 sonuna kadar)...

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan

19.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü”...

Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılım

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünce Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin...

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yazısı üzerine 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37. maddesinin A bendine göre Turizm Tesislerinin ...