Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ yayınlandı

357

TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN

UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/1)

27.11.2019 Tarih ve 30961 sayılı Resmi gazetede yayınlandı:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191127-6.htm