Dosyalar

2020/6 Genelge Değişikliği 2020/17- 08.10.2020

1122

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2020/6 Sıra Sayılı Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme

Süreci Genelgesi Değişikliği 2020/17 nolu genelgesi yayınlandı.

 

Bilindiği üzere, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandemi” kapsamına alınan Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında,

kontrolü normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde

gerçekleştirilebilmesi amacıyla, halen faal olan veya faaliyete geçecek olan konaklama

tesislerinde alınacak önlemler Bakanlığımızın 12/5/2020 tarihli ve 2020/6 Sıra Sayılı

Genelgesi ile bu Genelgede bazı değişiklikler ve ilaveler yapan 2/6/2020 tarihli ve 2020/9 Sıra

Sayılı, 1/7/2020 tarihli ve 2020/14 Sıra Sayılı, 2/8/2020 tarihli ve 2020/15 Sıra Sayılı,

12/8/2020 tarihli ve 2020/16 Sıra Sayılı Genelgelerle belirlenmiştir. Sürece bağlı olarak karşılaşılan bazı durumlara yönelik olarak uygulamaya yön vermek üzere 1/7/2020 tarih ve 2020/14 Sıra Sayılı Genelgenin ‘GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI’

başlıklı bölümü ekteki genelgede geçtiği  şekilde değişmiştir.2020/6 Genelge Değişikliği 2020/17

  • (157,89 KB)