Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun

498

Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun ile ilgili bağlantı linki şöyle: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190715-1.htm