Announcements

(Turkish) KDV Uygulama Genel Tebliği Değişiklikler

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) Bakanlık Fiyat Tarifelerin Onaylatılması

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) Yapı Kayıt Belgesi Yönetmelik Değişikliği

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranı

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılım

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamı

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) Sağlık ve Hijyen

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Sorry, this entry is only available in Turkish.