Dosyalar

Sağlık ve Hijyen

805

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü “Turist Sağlığı ve Bulaşıcı Hastalıkların Önlenmesi” konulu yazısında turizm işletmeleri ve kuruluşlarının fiziksel  nitelikleri, hizmet kalitesi, personelin niteliğinin yanı sıra  sağlık ve hijyen  konularında azami önem gösterilmesi, temizlik ve bakımlarının düzenli yapılması, turist sağlığını tehdit eden hastalıkların oluşmasını önleyecek gerekli önlemler alınması gerektiğine değinerek Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Bulaşıcı Hastalıklardan Korunmada Hijyen, Sanitasyon ve Koruyucu Önlemler” iletildi.Sağlık ve Hijyen

  • (358,74 KB)
  • (222,90 KB)