Dosyalar

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

1235

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yazısı üzerine 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37. maddesinin A bendine göre Turizm Tesislerinin  Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in yürürlüğe konulması Bakanlar Kurulu tarafından 20.06.2018 tarihinde kararlaştırıldı. “Tahsisli taşınmaz üzerinde yer alan tesisler hariç olmak üzere, günübirlik tesisler müstakilen belgelendirilemez” fıkrası eklenerek ilgili değişiklikler yönetmelik üzerinde yapıldı.Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Değişikliği

  • (146,55 KB)