Dosyalar

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

789

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Yapı Kayıt Belgesi Verilmesi İlişkin Usul ve Esaslar 06.06.2018 tarihinde Resmi Gazete ile yayınlandı. Bu Usul ve Esasların amacı; 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi uyarınca Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. İşbu Usul ve Esaslar, Yapı Kayıt Belgesi müracaatına, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin hesaplanması ve ödenmesine, Yapı Kayıt Belgesi verilen Hazineye ait taşınmazların satışına, Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmeyecek yapılar ile bu belgenin düzenlenmesi safhasında yalan beyanda bulunanlar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin hususları kapsamaktadır.Yapı Kayıt Belgesi

  • Yapı Kayıt Belgesi (18,99 KB)