Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranı

379

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar ile  Madde 1- (1) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51.maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2 olarak belirlenmiştir.Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranı

  • (144,01 KB)