Dosyalar

Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılım

1402

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünce Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar  09.07.2018 tarihli 30473 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  14.11.2010 tarihli ve 27759 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  2010/9 nolu Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ’de yürürlükten kaldırılmıştır. Kararın Uygulanmasına ilişkin ikincil mevzuat çalışmalarının da Tanıtma Genel Müdürlüğünce tamamlandığında paylaşılacağı belirtilmiştir. Karar ile bir önceki mali yıl içerisinde bireysel olarak 750.000 Amerikan Doları ve muadili dövizi yurtdışından sağlayan Türkiye’nin tanıtımını yapacak asli fonksiyonu konaklama olan işletmeler ile deniz turizmi tesisleri işletmeleri tespit edilen esaslar çerçevesinde tanıtım desteğinden yararlanabilecekler.Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılım

  • (1,64 MB)