Dosyalar

Bakanlık Fiyat Tarifeleri

1138

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 10. Maddesi ve Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 55. Maddesi 1. Fıkrası itibariyle Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgeli tesisler ekte boş olarak yer alan fiyat tarifelerini hazırlayarak onaylatmaları gerekmektedir.  Belgeli İşletmelerin Uygulayacakları Fiyat Tarifelerinin Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Genel İlkeler Hakkında Tebliğin 5. Maddesinde; “İşletmeler fiyat tarifelerini, içinde bulundukları yılın Eylül-Ekim aylarında onaylatırlar. Onaylanan fiyat tarifeleri bir takvim yılı sonuna kadar geçerlidir. Yeni fiyat tarifesi onaylatma talebinde bulunulmadığı takdirde, onaylı tarifeler geçerliklerini korumaya devam ederler.” hükmü amirdir.

TL karşılıkları belirtmek koşulu ile fiyatların hesaplamasında formun düzenlendiği ayın birinci günündeki T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edilmiş ABD Doları veya Euro döviz alış kuru esas* alınır. İşletme belgeli tesisler ekteki boş formu doldurup imza ve kaşeleyerek  iki nüsha halinde (dernek aracılığı ile olursa 3 nüsha) Antail İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne Ekim ayı bitiminden önce onaylatmaları gerekmektedir.

http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR-14668/belgeli-isletmelerin-uygulayacaklari-fiyat-tarifelerini-.html

 

 

 Fiyat Tarifesi

  • (163,00 KB)