Türkiye Sualtı Sporları Cankurtarma Talimatı

1064

TSSF Cankurtarma Talimatının Havuz, Su parkı, sahil ve kıyı işletmelerinde bulunması gerekli ekipman ve malzemeler, Plaj dikkat ce uyarı bayrakları ile ilgili kısımları sunulmaktadır:  Cankurtarma Talimatının tamamına sonda bulunan linkte ulaşılabilir.

07/05/2014 Yayım Tarihli TSSF Cankurtarma Talimatı (Değişiklik 26/06/2018 )

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU

CANKURTARMA TALİMATI

 

HAVUZ, SU PARKI, SAHİL VE KIYI İŞLETMELERİNDE BULUNMASI GEREKLİ EKİPMAN VE MALZEMELER

Madde 26- (1) Havuz ve su parklarında bulunması gerekli ekipman ve malzemeler:

 1. a) Özel imal edilmiş en az 4 basamaklı, kapalı havuzlarda asgari 150 cm, açık havuzlarda asgari 200 cm yüksekliğinde cankurtaran sandalyesi. (Cankurtaran sandalyesi, havuza 2 m den daha uzakta olmayacak şekilde ve havuzun her yerini rahat görebilecek yerde olmalıdır. Açık havuzlarda kullanılacak cankurtaran sandalyesinin üst tarafında cankurtaranı güneşten koruyacak bir düzenek olması gerekmektedir.)
 2. b) (Değişik:12/5/2016 -Tal/7. md.) Dikdörtgen, alt yarı sarı renk üst yarı kırmızı renk, cankurtaran sandalyesinin üzerinde iki metre yükseklikte monte edilmiş direk üzerine, 75 x 100 cm. ölçülerinde, asgari bir adet cankurtaran hizmet bayrağı (Cankurtaran görevde, Plaj kullanımı güvenli),
 3. c) Dikdörtgen düz sarı renkte, 75×100 cm ölçülerinde, altında açıklaması olan ve havuz kullanımını geçici süreliğine yasaklayan bayrak,

ç) Dikdörtgen düz kırmızı renkte, 75×100 cm ölçülerinde, havuzun kullanıma kapalı olduğu saatlerde suya girişi yasaklayan bayrak,

 1. d) T-shirt sarı, şort kırmızı, şapka kırmızı renkte, her cankurtaran için en az bir takım cankurtaran üniforması,
 2. e) En az bir adet kurtarma topu,
 3. f) Her cankurtaran için bir adet olmak üzere kurtarma kemeri,
 4. g) Kakıç: En az bir adet, en az 2 m. uzunluğunda ucu olası yaralanmaları engelleyecek biçimde plastik kaplı uzun alüminyum ya da ahşap sopa,

ğ) Kolay görülebilir ve rahat okunabilir yerde Türkçe ve uluslararası dilde, uyarı bayraklarının renkli tanıtımı olan,  havuz kullanımı kurallarının yazılı olduğu bilgilendirme ve uyarı panosu,

 1. h) Her cankurtaran için bir adet olmak üzere cankurtaran düdüğü,

ı) En az bir adet battaniye

 1. i) Oksijen seti
 2. j) İlk yardım çantası
 3. k) Megafon
 4. l) Düdük
 5. m) En az 1 adet sedye

 

(2) Plajlarda bulundurulması gerekli ekipman ve malzemeler:

 1. a) (Değişik:12/5/2016 -Tal/7. md.) Plajlarda emniyet şeridi oluşturulmuş her 200 m lik kontrollü yüzme alanı için risk yönetim planına uygun sayıda cankurtaran istasyonu (Cankurtaran kulesinin bulunacağı yer, cankurtaran eğitim müfredatında belirtilen yüzme mesafesi ve süreleri baz alınarak bir cankurtaranın emniyet şeridi oluşturulmuş yüzme alanının en uzak noktasına maksimum 3 dk içinde yüzerek ulaşabilecek uzaklıkta ve kontrollü yüzme alanını rahat görebilecek yerde olmalıdır). Kule, kullanılabilir, amacına uygun ve estetik olmalı, iniş yönü yüzme alanındaki vakayla göz teması kesilmeyecek ve pratik iniş şekilde olmalıdır.
 2. b) En az bir adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda kolay görülebilir ve okunabilir yerde, Türkçe ve uluslar arası dilde plaj kullanım ve uyarı panosu,
 3. c) (Değişik:12/5/2016 -Tal/7. md.) Kontrollü her yüzme alanı sınırları için, plajdan deniz kıyısına en az iki metre mesafede, yerden üç metre yükseklikte bir direk üzerinde, dikdörtgen, alt yarı sarı üst yarı kırmızı renkte, 75×100 ölçülerinde, en az iki adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda cankurtaran sorumluluk alanlarını belirleyen cankurtaran hizmet bayrakları (cankurtaran görevde olmadığı durumlarda bayraklar asılmayacaktır),

ç) T-shirt sarı renk, şort kırmızı renk, şapka kırmızı renkte, her cankurtaran için 1 takım cankurtaran üniforması,

 1. d) En az bir adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda kurtarma ipi,
 2. e) En az bir adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda kurtarma topu,
 3. f) En az bir adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda suda batmayan sedye
 4. g) Her cankurtaran için bir adet olmak üzere kurtarma kemeri,

ğ) Bir adet motorlu kurtarma botu veya Jet Ski, (Kurtarma botu veya Jet Ski başka

amaç için kullanılmamalı ve rahat görülebilen bir yerinde Türkçe ve uluslararası bir dilde “Cankurtaran” yazısı bulunmalıdır. Kurtarma amaçlı kullanılan motorlu deniz taşıtı, 2 personelle asgari 15 mil hızda gidebilmeli ve eğer gerekli ise ehliyetli personeli olmalıdır.)

 1. h) Her cankurtaran için bir adet olmak üzere cankurtaran düdüğü,

ı) En az bir adet megafon,

 1. i) Her cankurtaran için bir adet telsiz,
 2. j) Oksijen seti,
 3. k) En az bir adet battaniye,
 4. l) Her cankurtaran kulesi için bir adet dürbün,
 5. m) 27.maddede belirtilen standartlarda ve en az ikişer adet olmak üzere risk yönetim

planına uygun sayıda plaj dikkat ve uyarı bayrakları,

 1. n) Her Cankurtaran kulesi için az bir adet ilkyardım çantası,
 2. o) 200 mt ve daha büyük kontrollü yüzme alanı bulunan plajlarda en az 1 adet olmak üzere risk yönetim planına uygun  Cankurtaran istasyonu kulübesi,

ö) Plajlarda, kontrollü yüzme alanları dışında kalan yerlerde suya girmenin tehlikeli olduğunu gösteren ve plaj kullanıcılarını kontrollü yüzme alanına yönlendiren uyarı levhaları konulmalıdır. Bu levhalar asgari 75 x 100 ölçülerinde olmalıdır.

 

(3) Kurtarma botunda bulunması gerekli ekipman ve malzemeler:

 1. a) Bir adet dürbün,
 2. b) Bir takım maske, palet ve şnorkel,
 3. c) En az 20 m uzunluğunda bir adet kurtarma topu,

ç) En az bir adet kurtarma kemeri,

 1. d) Bir adet düdük.

 

PLAJ DİKKAT VE UYARI BAYRAKLARI

Madde 27- (Değişik:12/5/2016 -Tal/8. md.) (1) Sahil ve kıyı işletmelerinde, cankurtaran istasyonlarında kullanılacak flamalar, kule üzerinden iki metre yükseklikte olacak şekilde monte edilmiş direğe, 75×100 cm ölçülerinde iki adet flama asılabilecek, kolayca çıkarılıp takılabilecek şekilde olmak ve aşağıda anılan bayraklarının standartları aşağıdaki gibi olmak zorundadır.

 1. a) Cankurtaran görev başında ve denize girmek güvenli: Dikdörtgen, üst yarı kırmızı alt yarı sarı,75×100 cm ölçülerinde,
 2. b) Cankurtaran görev başında, deniz ve hava şartları riskli: Dikdörtgen düz sarı, cankurtaran görev başında ve denize girmek güvenli bayrağının altına asılı, 75×100 cm ölçülerinde, (Madde 26/2-b bendindeki plaj kullanım uyarı panoları ve “ö” bendi uyarı levhalarında veya 27/2 maddesinde istenildiği şekilde),
 3. c) Denize girmek tehlikeli ve yasak: Sadece dikdörtgen kırmızı bayrak, 75×100 cm ölçülerinde,

(2) Sahillerde cankurtaranın görev yaptığı kontrollü yüzme alanlarını belirleyen veya diğer uyarı bayraklarının standartları aşağıdaki gibi olmak zorundadır:

 1. a) Kontrollü her yüzme alanı sınırları için plajdan deniz kıyısına en az iki metre mesafede, yerden üç metre yükseklikte bir beyaz renkli direk üzerinde, dikdörtgen, alt yarı sarı üst yarı kırmızı renkte, 75×100 cm ölçülerinde, en az iki adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda cankurtaran sorumluluk alanlarını belirleyen cankurtaran hizmet bayrakları (cankurtaran görevde olmadığı durumlarda bayraklar asılmayacaktır).
 2. b) Sörf ve motorlu motorsuz deniz araçlarına ait bölge sınırı: Dikdörtgen, 75×100 cm ölçülerinde, sol üst ve sağ alt siyah, sağ üst ve sol alt beyaz renk dört parçalı damalı bayrak, yerden üç metre yüksekliğinde, deniz kıyısına en az iki metre uzaklıkta, beyaz renkli direk üzerine,
 3. c) Zararlı deniz canlıları olabilir: Dikdörtgen, mor renk, 75×100 cm ölçülerinde, yerden üç metre yüksekliğinde, plajdan deniz kıyısına en az iki metre noktasına yerleştirilmiş direk üzerine,

(3) Sahil ve kıyı işletmeleri, bu bayrakların renkli tanıtımını gösteren panoları, tüm yüzenlerin plaj kullanıcılarının rahat görebileceği yerlere koymak zorundadır.”

Yönetmelik ve Talimatlar