TÜROFED Yönetimi Ankara’da Toplandı

285

Yönetim kurulu toplantısı sonrasında TÜROFED ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Müsteşar İsmet Yılmaz, Müsteşar Yardımcısı Özgür Özaslan, Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı, Yatırım İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Zeki Can, Kontrolörler Kurulu Başkanı Fikri Kolenoğlu’nun katıldıkları çalışma yemeğinde ise turizm sektörünün gündemi ele alındı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay; TÜROFED ile yararlı bir çalışma yaptıklarını belirterek şunları söyledi: “Çünkü arkadaşlarımız turizm sektörünün sorunlarıyla ilgili çok verimli işbirliği ve dayanışma anlayışı içinde çalışmaya özen gösteriyorlar. Biz de bu yaklaşımın verimli sonuçlarını sürekli elde ediyoruz. Bu yakın işbirliği çerçevesinde, son zamanlarda yaşanan İzlanda kaynaklı kül sorunu nedeniyle yaşanan sorun ve sıkıntıları da Türkiye örnek bir biçimde çözümlemiş gözüküyor. Dünyanın başka ülkelerinde bu konu çeşitli yakınmalara, hatta haksız kazanç beklentilerine yol açarken, Türkiye, Türk turizm sektörünün içerisindeki dayanışmayla bu sorunu da ülkemizin imajını dünyada olumluya taşıyabilecek bir biçimde halletti. TÜROFED’in; altyapı hizmet birliklerinden enerji desteğine kadar gündemine aldığı konuların bakanlık olarak takipçisiyiz. Önümüzdeki günlerde bu konularda olumlu gelişmeler sağlamak için birlikte çalışacağız. Temel konularımızdan birisi de turizm sektörünün önemli büyük bileşenlerini bir çatı altında toplayacak olan bir kurumlaşmanın temel yasasının çıkarılmasıdır. Bu konuda önemli bir yere geldik. Seyahat acentalarıyla birlikte, yatırım ve işletmecileri bir çatı altında toplayacak bir düzenleme çerçevesinde yapılan çalışmalar olgunluk noktasına yaklaşıyor. Yasa hazırlığımızı TÜROFED ile paylaştık. Çok kısa bir sürede arkadaşlarımızın bir mutabakat sağlamaları halinde biz de konuyu bakanlar kuruluna getirmeye çalışacağız. Böyle bir çatı örgütünün kurulması; Türk turizminin vizyonunun geliştirilmesi, ülkemizin tanıtımı için kaynak yaratılması ve başka alanlarda daha yüksek düzeylerde işbirliği yapılmasına fırsat sağlayacaktır diye düşünüyorum. Hedefimiz seçimden önceki dönemin yasama çalışmaları içinde bu yasanın çıkmasını sağlamaktır.”

TÜROFED’in olağan yönetim kurulu toplantısı sonrası düzenlediği çalışma yemeğine kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve bakanlık bürokratlarının katılımından çok mutlu olduklarını belirten TÜROFED Başkanı Ahmet Barut toplantının son derece efektif ve başarılı geçtiğini vurguladı. TÜROFED olarak dönem dönem bu tür etkinlikleri yaptıklarını belirten Ahmet Barut, “Çünkü biz sadece sorunları dile getiren bir kurum değiliz. Bu toplantımızda turizmin güncel konularını bakanımız ve diğer yetkililer ile paylaştık ve bu toplantı sezon öncesi çok yararlı oldu.

Gündemimizde yer alan; Avrupa’daki volkan patlaması nedeniyle hava trafiğinin aksaması neticesindeki olumsuzluklar, Türk turizm sektörünün tek çatı altında toplanmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması, bölgelerimizdeki kimi sorunlar gibi başlıklarımızı bakanımız ve bakanlık bürokratları ile paylaştık.” dedi.

Bu toplantılarda, beklentilerin net bir şekilde karşılıklı olarak söylenmesi ortamı yaratılmasına, bilgi paylaşımı ve fikir üretimi ile sinerji yaratarak ülke turizminin geleceğine katkı sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Ahmet Barut, “Sektörel çatı yapılanmasını içeren yasa taslağı ile ilgili hem sektör hem de kültür ve turizm bakanlığı ortak bir noktaya gelmiştir. Artık bunun bu yasama döneminde hayata geçmesini bekliyoruz. Bunun için de şartların uygun olduğunu düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.