Foto Galeri

ALTİD-Üniversiteler İşbirliği

309

ve bu görüşlerin tartışılarak öneriler geliştirilmesi amaçlı ön çalışma toplantısı  ALTİD’de yapıldı. Alanya’da Turizmin Gelişimi, Sorunlar, Çözüm Önerileri konulu panelde üniversitelerin ve ALTİD’in eşgüdümlü sunumları,  bugüne kadar Alanya’da yapılan çeşitli çalışmalar; Alanya Destinasyon Raporu, Turist Profili Araştırması v.b.   aktarıldı. Üniversiteler ile sektörü bir araya getirerek ileriye yönelik çalışmalara zemin oluşturmak, açısından tarafların iyi bir  işbirliği ortamı kurulması hedeflenmektedir.
Foto Galeri

ALTİD-Üniversiteler İşbirliği