‘Çocuk Dostu Turizm Paneli’ yapıldı

683

 


 

Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM) tarafından Avrupa Birliği Delegasyonunun desteklediği,  derneğimizin  de    turizm/konaklama  sektörüne yönelik pilot bölge çalışmalarında   destek verdiği “Çocuk Dostu Turizm” projesi  yürütülmektedir.   Uluslararası Çocuk Merkezi, çocuk haklarının tanınması, yaygınlaştırılması; çocuğa yönelik şiddet, sömürü ve istismara karşı mücadele eden, anne ve çocuk sağlığı ile iyilik halinin korunması için faaliyetler yürüten bir sivil toplum kuruluşu olup, çalışmalarını beraber yürüttüğü uluslararası ortakları arasında AB Türkiye Delegasyonu,  UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu), Missing Children Europe (Kayıp Çocuklar Avrupa Ağı), Child Rights International Network (Çocuk Hakları Uluslararası Ağı), ECPAT Uluslararası Ağı bulunmaktadır.

Projede, turizm sektörü ile işbirliği içinde, çocuk dostu ve güvenli turizm anlayışını ortaya koyan, çocuk haklarını koruyan aktiviteler gerçekleştirmek ve Türkiye turizminin dünyada örnek turizm haline gelmesi için “Çocuk Dostu Turizm” ile markalaşmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Ülke turizmi için büyük önem taşıyan bu projeyi ALTİD desteklemektedir.