Türk-İran İş Konseyi IX. Ortak toplantısı

307

Katılmak isteyen üyelerimiz aşağıda yer alan katılım formunu doldurarak, form 100.-TL katılım ücretinin DEİK Türk Ortadoğu İş Konseyleri adına İş Bankası Beyoğlu Şubesi (Şube kodu:1011) 1701530 No’lu TL hesabına yatırıldığını gösteren ödeme dekontu ile birlikte en geç 1 Ekim 2009 tarihine kadar DEİK’e (ilgili kişi:Akın Dıblan / Tel:0.212.3395028- fax:0212.2703092 adiblan@deik.org.tr iletmeler hususunu bilgilerinize sunarız.

Söz konusu toplantıya katılacak İranlı firmaların amacı, Türk firmaları ile ortaklıklar kurmaktır. İran, son dönemde ülkeye yabancı sermaye çekmek amacıyla yeni bir hamle başlatmıştır. 70 milyona yaklaşan nüfusu, kişi başına düşen 12.800 dolarlık milli geliri ile İran, dünyada ve bölgemizde önemli bir ekonomik güç konumundadır. 2008 yılında %6.5 oranında ekonomik büyüme kaydeden İran’da, sanayinin gelişmesi ve çeşitlendirilmesi Hükümetin öncelikleri arasında yer almaktadır.