Teşvik Kanunu ve Nitelik Yönetmeliği duyurusu

534

1 Haziran 2019 tarihli 30791 sayılı  Resmi Gazete ile Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  ile Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik  yürürlüğe konulmuştur.

 

Turizm Teşvik Yasasında değişiklik yapılmasına dair  1 Haziran 2019’da yayımlanan kanun metni: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190601-12.htm

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin 1 Haziran 2019’da yayımlanan yeni yönetmelik linki:

ETİKET