İş Sürelerinin İyileştirilmesi Projesi Bilgilendirme semineri

613

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Teftiş Antalya Grup Başkanlığı tarafından “Turizm sektöründe İş Sürelerinin İyileştirilmesi Projesi” yürütülmektedir. Bu proje çerçevesinde derneğimiz üye tesislerine yönelik 21 Haziran 2011 Salı günü saat 14.00 de Grand Kaptan Otel’de eğitim semineri düzenlenmiştir.

Baş İş Müfettişi Mevlüt Can ve İş Müfettişi A.İhsan Öztürk’ün konuşmacı olarak katılacağı seminerde projenin tanıtımı, fazla mesai, hafta tatili, yabancı uyruklular, ücretler ve ödeme zamanları konularına değinilecektir.
Seminere üye tesislerimizin işletme müdürleri, personel ve muhasebe müdürlerinin katılımlarını bekliyoruz.