Foto Galeri

‘Arz-talep dengesi sorunumuz var’

408

 

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Yönetim Kurulu üyelerinin Alanya otelcileriyle yaptıkları bölgesel istişare toplantıları sürüyor. ALTİD yöneticileri Keykubat otel işletmecileriyle bir araya geldi. Yapılan toplantıda turizmcilerin ortak hareket kabiliyeti, şehirde alınan ve alınacak olan kararlarda konaklama sektör temsilcilerinin etkinliği, kayıt dışı konaklama, Alanya’ya yön veren kurumların birlikte hareket edip edemediği ve sonucunun turizme olan yansımaları, kalifiye personel sıkıntısı ve çevre konuları görüşüldü.

“BİRLİKTELİK BİLİNCİ ŞART”

Toplantıda konuşan ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, turizmcilerle yapılan bölge toplantılarının öncelikli amacının ülke genelinde ve Alanya bölgesinde turizmle ilgili alınacak kararlarda söz sahibi olabilmek için geniş katılımlı birlikteliğin şart olduğu bilincini üyelere yaymak olduğunu vurguladı.

“YATAK ARZI SINIRLANDIRILMALI”

Turizm alanında yaşanan krizin kısa ürede aşılmasının mümkün görünmediğine değinen Sili,  ilgililere de  ilettikleri konuda arz-talep dengesi toparlanana kadar yatak arzının sınırlandırılmasının önemli olduğunu söyledi. Sili, tüm sektörün ifade ettiği bu konu ile ilgili çalışmanın  biran önce başlatılması gerektiğini ifade etti.

“ÇÖZÜM NOKTASINDA YOL ALAMAYIZ”

Kurumlar arası koordinasyonun Alanya’da ahenk içerisinde yürütülmesi gerektiğini söyleyen Başkan Sili, “Bölgeye hakim olan belediyeler, devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları birlikteliği sağlanamazsa şehrin sorunlarının çözümü noktasında yol alamayız” dedi.

“EĞİTİM ŞART”

ALTİD eski başkanı olan TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Gülçin Güner de konaklama sektör temsilcilerinin ihracatçı sıfatında olduklarını dile getirerek “Biz turizmciler ülke ekonomisine kazandırılan katma değer pastasında büyük bir dilimi oluşturuyoruz. Herkes yaşadığı bölgeye ve kazanç sağladığı sektöre sahip çıkmalı” dedi. Otellerde çalışan personelin eğitim standartlarının yükseltilmesi gerektiğinin altını çizen Güner, özellikle yatak kapasitesi yüksek olan tesislerin bünyelerinde atölye ve eğitim alanlarının oluşturulması gerektiğini, nitelikli personellerin turist memnuniyeti oranlarına bire bir katkı sağladığını belirtti. Güner ayrıca, ALTİD’in arkasında durarak güçlü bir iradeyle bölge turizmcilerinin hak arama hususunda daha fazla söz sahibi olabileceklerine de değindi.

“ADAY ÜYE ŞARTI GETİRİLMELİ”

Turizmci Hüseyin Hacıkadiroğlu da ALTİD tüzüğünde yapılacak değişiklikle ALTİD’e üyelik başvurusu yapan Belediye belgeli konaklama tesislerinin öncelikle “Aday üye” statüsüne alınması gerektiğini, Bakanlık belgeli tesislerin standartlarında olan veya o standartlara erişen turistik tesislerin “Aday üye” statüsünden çıkarılarak ALTİD’e üye alınması gerektiğini dile getirdi. Hacıkadiroğlu, böylelikle Belediye belgeli turistik tesislerin kalite standardının yukarılara taşınacağını ifade etti.

“GÜVENLİK ZAAFI VAR”

Kayıt dışı konaklamaların her geçen yıl arttığına dikkat çeken Hacıkadiroğlu, kiralama yöntemiyle kayıt dışı ekonomi oluşturan residence ve konutlarda kalan kişilerin turistik tesislerde olduğu gibi emniyet güçlerine bildirimlerinin yapılamadığı için güvenlik sorunlarının oluştuğuna dikkat çekti.

“GÜÇ BİRLİĞİ OLUŞTURMALIYIZ”

Son olarak söz alan Alanya Belediye Meclis Üyesi ve Turizmci Mehmet Kural da, “Kendi üyelerinin gücü ve desteğiyle ayakta duran ALTİD’e ülke turizminin ve Alanya şehrinin ihtiyacı olduğunu söyleyerek “Hem Bakanlık nezdinde hem Alanya ölçeğinde söz sahibi olmak istiyorsak münferit hareket etmek yerine ALTİD çatısı altında güç birliği oluşturmalıyız” şeklinde konuştu.
Foto Galeri