Eğitim Kurslarına devam

351

uygulamalı sınava giren her iki sınavda da başarı gösteren  kursiyerlere Sağlık Müdürlüğü onaylı İlkyardımcı Sertifikası ve Kimlik Kartı verilmektedir.

 

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü’nce hazırlanan İlkyardım Yönetmeliği 22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete ile  yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile tüm kurum veya işletmelerde 20 kişide 1, riskli işyerlerinde ise 10 kişide 1, ilkyardım eğitimi alınması gerekliliği mevcuttur.

 

Hayatın her döneminde ve her ortamda kaza ve hastalanma riski bulunmakta, bu tür durumlara müdahalede bulunan kişilerin de ilkyardım eğitimi almış olmaları önemli rol oynamaktadır.