‘Veri gizliliği’ uyarısı

288

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ‘Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ son başvuru tarihi 31 Aralık 2019” dedi.

Milyonlarca kişiyi ve binlerce işletmeyi ilgilendiren fiziki ve dijital ortamda tutulan bilgilerin saklanmasıyla ilgili kanunda yılsonu olan son başvuru kayıt tarihine yaklaşılıyor. İdari ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmamak için Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) kaydı ile firmaların KVKK prosedürlerini 1 Ocak 2020 tarihine kadar tamamlaması gerektiğini söyleyen Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, “Mağduriyet yaşanmaması için kanunun dikkatle incelenmesi ve prosedürlerin yerine getirilerek başvurunun yapılması gerekli” dedi.
KVKK NEDİR?
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (KVKK) amacı, kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın gizliliği, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasıdır. Küçük ve büyük ölçekli tüm tesisleri de ilgilendirmektedir. Kanun ve ek yönetmelikleri ile kişisel verilerin işlenmesi, genel ilkeleri, işlenme şartları, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin aktarılması, veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler, başvuru, şikayet ve veri sorumluları sicili, inceleme usul ve esasları, suçlar, kabahatler, kişisel verileri koruma kurumu, görevleri, kişisel verileri koruma kurulu, kurulun çalışma esasları, teşkilat yapısı, kişisel verileri koruma uzmanı ve uzman yardımcılar, personele özlük haklarına ilişkin hükümler, istisnalar, geçici maddeleri düzenlemeleri belirlenmiştir.
SON KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16. maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce VERBİS’e kaydolmak zorundadır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından VERBİS’e kayıt için veri sorumlularına verilmiş olan süreler şöyle:
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 1 Ekim 2018, kayıt için verilen süre 15 ay olup kayıt için son tarih ise 31 Aralık 2019’dur.
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 1 Ocak 2019, kayıt için verilen süre 15 ay olup, kayıt için son tarih ise 31 Mart 2020’dir.
Veri Sorumluları Siciline kayıtla yükümlü olan veri sorumlularının 6698 sayılı Kanunun 18. maddesi gereği herhangi bir yaptırımla karşılaşmamaları için VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.