Uluslararası Coğrafya Sempozyumu

353

İlk toplantı GEOMED2007 1. Uluslar arası Coğrafya Sempozyumu 5-8 Haziran 2007 tarihlerinde yapılmış ve 25 ülkeden 120 bilim insanı katılmıştır. TÜBİTAKın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen bu toplantının bildiriler kitabı (Proceedings) İnkilap Kitapevi ve seçilen bildirilerin yer aldığı Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region adlı kitap Cambridge Scholars Publications UK tarafından basımı yapılmıştır. GEOMED2010 – 2. Uluslararası Coğrafya Sempozyumunun daha geniş bir katılımla yapılması planlanmıştır. Sempozyumunun amacı; coğrafya (fiziki, beşeri) ekoloji, çevre konuları, doğa bilimleri ile ilgili bilim insanlarını, araştırmacıları bir araya getirmek, deneyim ve araştırma sonuçlarını paylaşmak, uluslar arası işbirliği olanaklarını geliştirmektir. Sempozyum için özet gönderme süresi 20 Aralık 2009 tarihinde sona erecektir. Özetler mail ile: geomed2010@deu.edu.tr adresine gönderilebilir. Kayıt, özet gönderme ve diğer konularla ilgili ayrıntılı bilgiye sempozyum web sitesinden ( http://web.deu.edu.tr/geomed2010 ) ulaşılabilir. Sempozyumla ilgili 1.Duyuru ekte sunulmuştur. Sempozyumun dili İngilizce olup Türkiyeden katılanlar için talep edildiğinde düzenleme kurulu tarafından dil konusunda sunumlarda yardımcı olunacaktır. Toplantıya katılımınızı bekler saygılarımı sunarım.

 

 

Prof. Dr. h. c. İbrahim Atalay

GEOMED2010- İkinci Uluslar arası Coğrafya Sempozyumu

Sempozyum Başkanı

 

indirmek için tıklayın