Foto Galeri

TÜROFED Yönetimi Alanya’da toplandı

300

 

28 / 6 / 2008 tarihinde ALANYA’ da gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısında

1- Başkan gerek Kultur ve Turizm Bakanltgt gerekse de diğer kamu ve sivil toplum örgütleri nezdinde Türofed’ce takibi yapılan konulara ilişkin vardan noktalar hakkında genel bilgilend irmelerde bulundu

2- Bazı bölge belediyelerinin Bakanhk belgeli işletmelerden istedigi hafta tatili izin belgesi konusu ile belediyelerin farkh birimlerince tesislerde gerçekleştirilen denetimlerde yaşanan sorunların çözümü için Kultur ve Turizm Bakanlığından gerekli girişimlerde bulunmasmm talep edilmesine;

3- Akdeniz Oniversitesinin ” Performans ölçümü” doktora çalışmasının ülke genelindeki (5 * h) otellerde yaptlmast için Bölge demeklerimiz aracılığı ile üyelerine duyuruda bulunulmasma,

4- bölge demeklerinin Web portallerine karşılıklı olarak yer verebilmeieri için sitelerinde gerekli duzenlemeleri yapmalarmtn saglanmast,

5- Elektrik işleri etüt ldaresi Genel Müdürlüğü tarafindan Sn. Bakan M.Hilmi GOLER Başkanlığın da 10 Temmuz 2008 tarihinde Ankara Dedeman Otel’de gerçekleştirilecek olan “Otellerde enerjinin verimli ve etkin kullanımı” konulu panelin Ankara dışında turizmin yogun olarak yapıldığı bolgelerde de tekrar edilmesinin istenilmesi ile toplantıda Mobil jeneratörler ve elektrik zamları konususun da tekrar gundeme getirilmesine,

6- Altid Mali Müşaviri Sn.Halil KOÇ’un Otelcinin Mali YOU konulu çalışmalarında belirttigi,

SSK incelemelerinde, Tesislerin SSK affindan (Odeme Kolaylığından) yararlanabilmesi amacıyla geçmişteki ihtilaflı dosyaların arındırılması ve ihtilaf dışı olanlarının bu haktan yararlandırılmasının sağlanması konusu ile çalışma Bakanltgt müfettişlerinin işçi sayısı ücret çalışma saati ve engelli çalıştırılmasına yonelik tespitlerindeki tutum ve davranışları ile oteller ve çalışanları uzerinde kurdukları baskılar ve bunlara yonelik ceza uygulamalarma son verilmesi hususlarmda Sn. Kultur ve Turizm Bakant ve diger üst düzey yetkililer ile görüşülerek gerekli girişimlerde bulunmasının talep edilmesine,

7- Fethiye Yeşil Üzümlü Beldesinde yaptlmast planlanan çimento fabrikasının bölge turizmine verecegi zararlarm anlatılarak konunun gundemde tutulmasının ‘ sağlanmasına,

8- Tütün Ürünlerinin Zararlarının Onlenmesi ve Kontrolü hakkındaki yasa ile asılması zorunlu olan Sigara İçilmez Levhalarmm turizm tesislerinde kullanımına ilişkin (biçim, ölçü ve adetine yonelik olarak) Bakanlık yetkililerinin TAPDK yetkilileri ile yapmış oldukları gorusmelerden ortaya çıkan yeni sonuçların duyurulmasının müteakiben buna gore uygulamaya geçilmesine

9- işletme Belgeli ve Turizm teşvikinden yararlanan Turizm tesislerinin elektrik alımları enerji destegi geri ödemelerinde yaşanılan sorunlarm çözümü için her kapsamdaki ilgililerle temasların surdurulmesine,

10- Kredi Kartı Projesi için bankalarla sürdürülen görüşmelerin devamına

11- Bakanlıkça, Her şey dahil sistem için geliştirilmesi düşünülen Formun (Tarifenin) taslak çalışmasının görülerek uzerinde konusulmasma,

12- Mali durum bilgilerinin onaylanmasına

13-Üye Kartlarmm yenilenmesi (yenilenecek kartlardaki adres ve telefon bilgilerinin kişiselleştirilmesi) çalışmasının başlatılmasına

oy birliği ile karar verilmiştir
Foto Galeri