Foto Galeri

Önce güvenlik

318

 

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’nin (ALTİD) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) işbirliğinde üye tesis çalışanlarına yönelik her sezon düzenlediği bronz-gümüş cankurtaran ve temel ilkyardım eğitim kursları yapıldı.

Bugüne kadar 24-26 Nisan, 8-10 Mayıs ve 22-25 Mayıs tarihlerinde yapılan temel ilkyardım eğitim kurslarında 29 kişi başarı göstererek ilkyardımcı sertifikası almaya hak kazandı.

6-13 Nisan, 20-27 Nisan, 5-12 Mayıs, 2-6 Haziran ve 19-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen havuz (bronz) ve kıyı-deniz (gümüş) cankurtaran eğitim kursunda başarı gösteren 25 kişi bronz, 16 kişi bronz ve gümüş cankurtaran sertifikalarını almaya hak kazandı. Vize eğitiminde 7 bronz, 8 gümüş sertifika güncellemesi yapıldı.

SERTİFİKALAR HAKKINDA

Bronz cankurtaran sertifikası sahipleri: Hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitim ile temel ilkyardım eğitimi almış ve sınav sonunda başarılı olmuş kişilerdir. Bu kişiler, havuzda güvenliği sağlamaya, harici kalp masajı ve yapay solunum uygulamaya, su üstü arama kurtarma ile ilkyardım uygulamalarını TSSF eğitim standartları ve programları çerçevesinde yapmaya yetkili ve sorumludur.

Gümüş cankurtaran sertifikası sahipleri: Hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitim ile temel ilkyardım eğitimi görmüş ve yapılan sınav sonunda başarılı olmuş kişilerdir. Bu kişiler, deniz, göl, doğal ve yapay iç suların kıyıları ile havuzda güvenliği sağlamaya, harici kalp masajı ve yapay solunum uygulamaya, su üstü arama kurtarma ile ilkyardım uygulamalarını TSFF eğitim standartları ve programları çerçevesinde yapmaya yetkili ve sorumludur.

 
Foto Galeri

Önce güvenlik