Milyonlarca İşyerinde Üçer Kişi Daha Çalıştırma Paniği

305

 BÜTÜN işyerlerinde, mevcut çalışanlara ek olarak;

– İşyeri hekimi,

– İş güvenlik uzmanı,

– Yardımcı sağlık personeli (hemşire),

çalıştırılacağına ilişkin dünkü yazımız, çok kişinin kafasınıkarıştırdı.

“Değil üç kişi bir kişi daha işe alacak durumda değiliz. Maaşları,vergileri, primleri, kirayı vs. zor ödüyoruz. Mecburi olarak üç kişi dahaistihdam etme de neyin nesi? Bu ne zaman başladı? Çalıştırılmayan her ay için12 bin 500 lira ceza çok değil mi?” diye tepkiler yağdı!

 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öncelikle

“Eyvah, cezalı duruma mı düştük?” diye paniğe kapılanlar içinaçıklayalım; uygulama henüz başlamadı.

Uygulama, üçlü bir ayırıma göre, “İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası”nınyayım tarihi olan 30 Haziran 2012’den itibaren farklı tarihlerde başlayacak.

 .

1. Çalışan sayısı 50’nin üzerinde olan işyerlerinde “altı ay sonra”yani 30 Aralık 2012 tarihinden itibaren,

2. Çalışan sayısı 50’nin altında olan “tehlikeli ve çok tehlikeli”sınıftaki işyerlerinde, “bir yıl sonra” yani 30 Haziran 2013 tarihindenitibaren,

3. Kamu kurumları ve çalışan sayısı 50’nin altında olan “az tehlikeli”işyerlerinde “iki yıl sonra” yani 30 Haziran 2014 tarihinden itibarenbaşlayacak.

Hangi işyerinin az tehlikeli, hangisinin çok tehlikeli olduğu,önümüzdeki aylarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca açıklanacak.

Hemen belirtelim tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde,yardımcı sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değil. (6.md)

 12 BİN 500 TL BAŞLANGIÇ CEZASI FAZLA

Türkiye’de iki milyonu aşkın esnaf, sanatkâr, tüccar, serbest meslekerbabı var. Şirketleri de dahil ettiğimizde, üç milyon civarında bir sayı ortayaçıkıyor. Şu anda hiç kimsenin, hiç bir şeyden haberi yok!

Konu ile ilgili yasada; işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve yardımcısağlık personeli istihdam etmeyene veya bu hizmetleri veren bir “İş güvenliğive sağlık hizmetleri birimleri” ile anlaşmayana,

– İlk tespitte 12.500 TL “idari para cezası” kesileceği belirtiliyor.

– 12.500 TL, sermayesi 10 bin TL olana da 10 milyon TL olana da aynıtutarda uygulanacak.

– 12.500 TL başlangıç cezası, özellikle esnaf ve sanatkârlar ile küçükişletmeler ve şirketler için büyük para!

– Uyarıya rağmen bu kişileri istihdam etmeyene veya bu hizmetleriverenlerle anlaşmayanlara; “her ay 12.500 TL ceza” hesabıyla, yılda 150 binlira ceza Bektaşinin “sen ya sopa yememişsin ya da sayı saymasını bilmiyorsun”fıkrasına benziyor.

Olayın bütününe bakınca da insanın “bu yasayı hazırlayanlarPatagonya’da mı yaşıyorlar?” diyesi geliyor.

HİZMET ALMA AVANTAJI

İş yerinde çalışanlara ek olarak, üç kişinin daha istihdam edilecekolması, “Biz bu üç kişiyi nereye oturtacağız, bir ay boyunca ne iş vereceğiz,en önemlisi üç kişiye birden her ay, dünyanın maaşını nasıl ödeyeceğiz?”şeklinde panik yarattı.

Öncelikle açıklayalım; paniğe gerek yok..

Nedenine gelince;

1) Bu üç kişiyi, işe alıp çalıştırmanız gerekmiyor.

Dışarıdan “iş sağlığı ve güvenliği hizmet birimleri”nden, hizmetalınması suretiyle, iş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması mümkün olabilecek.

Böyle olunca, bu üç kişinin maliyeti çok düşük örneğin onda biri kadarolabilecek.

 

2) Bu üç kişi için hiç para ödemeyebilirsiniz.

İşyerinde çalışanların sayısı 10’dan az olan, çok tehlikeli vetehlikeli işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği masrafları Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanlığınca, az tehlikeli işyerlerinin de Bakanlar Kurulu Kararı ileSosyal Güvenlik Kurumunca karşılanabilecek.

 

.

Bu uygulama, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri ve apartmanyönetimini, çok rahatlatacak.

Hemen belirtelim, yukarıdaki üç kişi ile ya da iş sağlığı ve işgüvenliği hizmet birimleri ile anlaşma yapılmadığı takdirde, her ay içintoplamda 12.500 TL cezaya muhatap olmamak için, işyerinin

konumuna göre, zamanı gelmeden anlaşmaları yapmak gerekiyor.

 

İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yönetmelikler yayımlandığında, buolayın uygulama esasları netleşecek..

 

Şükrü Kızılot

Kaynak:19.07.2012 (Hüüriyet)