‘VERBİS kayıt süresi uzatıldı’

355

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki ‘Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ son kayıt tarihleri uzatıldı” dedi.

Milyonlarca kişiyi ve binlerce işletmeyi ilgilendiren fiziki ve dijital ortamda tutulan bilgilerin saklanmasıyla ilgili kanunda son başvuru kayıt tarihleri uzatıldı. İdari ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalınmaması için prosedürlerin tamamlanması gerektiğini söyleyen Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, “6698 sayılı Kanunun Geçici 1’inci maddesi gereği veri sorumlularının, Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) kaydı ile firma KVKK prosedürlerini yeni açıklanan güncel tarihlere kadar tamamlaması gerekiyor” şeklinde uyarıda bulundu.
KVKK NEDİR?
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (KVKK) amacı, kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın gizliliği, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasıdır. Küçük ve büyük ölçekli tüm tesisleri de ilgilendirmektedir. Kanun ve ek yönetmelikleri ile kişisel verilerin işlenmesi, genel ilkeleri, işlenme şartları, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin aktarılması, veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler, başvuru, şikayet ve veri sorumluları sicili, inceleme usul ve esasları, suçlar, kabahatler, kişisel verileri koruma kurumu, görevleri, kişisel verileri koruma kurulu, kurulun çalışma esasları, teşkilat yapısı, kişisel verileri koruma uzmanı ve uzman yardımcılar, personele özlük haklarına ilişkin hükümler, istisnalar, geçici maddeleri düzenlemeleri belirlenmiştir.
SON KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16. maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce VERBİS’e kaydolmak zorundadır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından VERBİS’e kayıt için veri sorumlularına verilmiş olan süreler şöyle:
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen son tarih 30.06.2020 olarak belirlenmiştir.
Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen son tarih 30.06.2020 olarak belirlenmiştir.
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen son tarih 30.09.2020 olarak belirlenmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen son tarih 31.12.2020 olarak belirlenmiştir.