Foto Galeri

Engelsiz Kent-Engelsiz Turizm Sempozyumu

337

Sempozyumda görüşülen ana başlıklar;

Herkes İçin Ulaşılabilir, Erişilebilir, Engelsiz Kent, Engelsiz Turizm kavramı ve önemi

Engelsiz Kent, Engelsiz Turizmin Yaygınlaştırılmasında Yaşanan Sorunlar, Engelsiz Turizmin Teşviki, Engelsiz Kent Engelsiz Turizmin Sürdürülebilirliğinde yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleriyle işbirliğinin önemi.

Özürlüler İdaresi Başkanlığı yetkililerin dışında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kontrolörler Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Akıncı, ALTİD yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Balıkçıoğlu ve İlhan Ekinci’nin katıldığı sempozyumda Alanya’daki çalışmalar ve  pilot tesis çalışması örneği aktarıldı pilot tesis olarak  Monte Carlo Otel deki çalışmaların bilgisi verildi.

 

5378 Sayılı Özürlüler Kanunu çerçevesinde 2012 yılına kadar yerel yönetimlerin gerçekleştirmesi gereken özürlü kişilerin sosyal hayata adah aktif katılımı için kamusal alanların ulaşılabilir, erişilebilir duruma getirilmesi konusunda gelinen nokta ve ülkemiz turizmine sağlayacağı katkılar değerlendirildi.
Foto Galeri