Türkiye’ye Gelen Ziyaretçi Sayıları

737

2021 Yılı Aralık ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre %170,62 oranında artış göstererek 1 892 520 olmuştur. Bu sayının 2 782’si günübirlikçidir. 2021 yılı Ocak-Aralık  döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı  sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %94,06 artış göstererek 24 712 266 olmuştur. Bu sayının 89 291’i günübirlikçidir.

2021 Ocak-Aralık  dönemi 14 pazar;

Türkiye’ye 2021 Yılında
 Gelen Ziyaretçi Sayıları
(ilk 14 Pazar)
Milliyet Ziyaretçi Sayı
Rusya Fed.                4.694.422
Almanya                3.085.215
Ukrayna                2.060.008
Bulgaristan                1.402.795
İran                1.153.092
Irak                   836.624
Polonya                   585.076
Hollanda                   645.601
Fransa                   621.493
Romanya                   496.178
Azerbaycan                   470.618
ABD                   371.759
Belçika                   339.529
Ürdün                   326.633
Diğer                7.623.223
Toplam (12 ay)       24.712.266

2021 Ocak-Aralık dönemi  2015-2021 Yıllarına Göre Ziyaretçi Sayıları Tablosu:

TÜRKİYE’YE GELEN ZİYARETÇİ SAYILARI (2015-2021)
Milliyet 2015 (12 ay) 2016 (12 ay) 2017 (12 ay) 2018 (12 ay) 2019  (12 ay) 2020 (12 ay) 2021 (12 ay)
Rusya Fed.               3.649.003                  866.256                    4.715.438               5.964.613            7.017.657            2.128.758               4.694.422
Almanya               5.580.792              3.890.074                    3.584.653               4.512.360            5.027.472            1.118.932               3.085.215
İngiltere               2.512.139              1.711.481                    1.658.715               2.254.871            2.562.871               820.709                  392.746
Bulgaristan               1.821.480              1.690.766                    1.852.867               2.386.885            2.713.464            1.242.961               1.402.795
İran               1.700.385              1.665.160                    2.501.948               2.001.744            2.102.744               385.762               1.153.092
Gürcistan               1.911.832              2.206.266                    2.438.730               2.069.392            1.995.254               410.501                  291.852
Ukrayna                   706.551              1.045.043                    1.284.735               1.386.934            1.547.996               997.652               2.060.008
Irak               1.094.144                  420.831                       896.876               1.172.896            1.374.896               387.587                  836.624
Hollanda               1.232.487                  906.336                       799.006               1.013.642            1.117.290               271.526                  645.601
Fransa                   847.259                  555.151                       578.524                  731.379               875.957               311.708                  621.493
Polonya                   500.779                  205.701                       296.120                  646.365               880.839               145.908                  585.076
İsveç                   624.649                  320.580                       289.134                  384.397               444.285                  93.703                  192.872
Danimarka                   408.841                  329.618                       269.026                  326.278               335.877                  44.694                  111.492
Norveç                   282.210                  156.215                       116.180                  161.789               208.330                  25.100                     54.633
Finlandiya                   213.803                  122.185                          97.112                  128.860               135.192                  15.003                     32.809
Diğer            13.158.278             9.260.550                 11.030.970            14.345.996         16.718.162            4.333.709               8.551.536
Toplam Ziyaretçi       36.244.632      25.352.213          32.410.034      39.488.401    45.058.286    12.734.213      24.712.266

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı