Türkiye Ziyaretçi Sayıları (2015-2021)

589
Türkiye’ye 2021 * (Ocak-Ağustos)  
Dönemi Gelen Ziyaretçi Sayıları
(Yabancı Ziyaretçiler)
Milliyet Ziyaretçi Sayı
Rusya Fed.                    2.460.537
Almanya                    1.871.801
Ukrayna                    1.441.708
Bulgaristan                       642.408
İran                       556.035
Irak                       479.849
Fransa                       417.214
Hollanda                       409.253
Polonya                       377.590
Romanya                       341.526
Azerbaycan                       260.807
 Kazakistan                       234.741
Belçika                       227.194
ABD                       217.809
ABD                       217.809
Diğer                    3.914.490
Toplam (8ay)  14.070.771
TÜRKİYE’YE GELEN ZİYARETÇİ SAYILARI (2015-2021)
Milliyet 2015 (12 ay) 2016 (12 ay) 2017 (12 ay) 2018 (12 ay) 2019  (12 ay) 2020 (12 ay) 2021 (8ay)
Rusya Fed.               3.649.003                  866.256                    4.715.438               5.964.613            7.017.657            2.128.758               2.460.537
Almanya               5.580.792              3.890.074                    3.584.653               4.512.360            5.027.472            1.118.932               1.871.801
İngiltere               2.512.139              1.711.481                    1.658.715               2.254.871            2.562.871               820.709                  106.297
Bulgaristan               1.821.480              1.690.766                    1.852.867               2.386.885            2.713.464            1.242.961                  642.408
İran               1.700.385              1.665.160                    2.501.948               2.001.744            2.102.744               385.762                  556.035
Gürcistan               1.911.832              2.206.266                    2.438.730               2.069.392            1.995.254               410.501                  150.510
Ukrayna                   706.551              1.045.043                    1.284.735               1.386.934            1.547.996               997.652               1.441.708
Irak               1.094.144                  420.831                       896.876               1.172.896            1.374.896               387.587                  479.849
Hollanda               1.232.487                  906.336                       799.006               1.013.642            1.117.290               271.526                  409.253
Fransa                   847.259                  555.151                       578.524                  731.379               875.957               311.708                  417.214
Polonya                   500.779                  205.701                       296.120                  646.365               880.839               145.908                  377.590
İsveç                   624.649                  320.580                       289.134                  384.397               444.285                  93.703                  119.732
Danimarka                   408.841                  329.618                       269.026                  326.278               335.877                  44.694                     60.744
Norveç                   282.210                  156.215                       116.180                  161.789               208.330                  25.100                     25.391
Finlandiya                   213.803                  122.185                          97.112                  128.860               135.192                  15.003                     15.543
Diğer            13.158.278             9.260.550                 11.030.970            14.345.996         16.718.162            4.333.709               4.936.159
Toplam Ziyaretçi       36.244.632      25.352.213          32.410.034      39.488.401    45.058.286    12.734.213      14.070.771

 

Kaynak:T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı