Türkiye Ziyaretçi Sayıları (2014-2020)

472
TÜRKİYE’YE GELEN ZİYARETÇİ SAYILARI (2014-2020)
Milliyet 2014 (12 ay) 2015 (12 ay) 2016 (12 ay) 2017 (12 ay) 2018 (12 ay) 2019  (12 ay) 2020* (10 ay)
1 Rusya Fed.               4.479.049              3.649.003                       866.256               4.715.438            5.964.613            7.017.657               1.911.264
2 Almanya               5.250.036              5.580.792                    3.890.074               3.584.653            4.512.360            5.027.472               1.037.293
3 İngiltere               2.600.360              2.512.139                    1.711.481               1.658.715            2.254.871            2.562.871                  787.540
4 Bulgaristan               1.693.591              1.821.480                    1.690.766               1.852.867            2.386.885            2.713.464                  997.470
5 İran               1.590.664              1.700.385                    1.665.160               2.501.948            2.001.744            2.102.744                  319.065
6 Gürcistan               1.755.289              1.911.832                    2.206.266               2.438.730            2.069.392            1.995.254                  388.947
7 Ukrayna                   657.051                  706.551                    1.045.043               1.284.735            1.386.934            1.547.996                  928.105
8 Irak                   857.246              1.094.144                       420.831                  896.876            1.172.896            1.374.896                  302.525
9 Hollanda               1.303.730              1.232.487                       906.336                  799.006            1.013.642            1.117.290                  238.611
10 Fransa               1.037.152                  847.259                       555.151                  578.524               731.379               875.957                  272.302
11 Polonya                   510.569                  500.779                       205.701                  296.120               646.365               880.839                  134.234
12 İsveç                   667.551                  624.649                       320.580                  289.134               384.397               444.285                     79.484
13 Danimarka                   408.287                  408.841                       329.618                  269.026               326.278               335.877                     40.602
14 Norveç                   326.292                  282.210                       156.215                  116.180               161.789               208.330                     22.566
15 Finlandiya                   228.138                  213.803                       122.185                     97.112               128.860               135.192                     12.826
16 Diğer            13.472.895           13.158.278                   9.260.550            11.030.970         14.345.996         16.718.162               3.728.058
Toplam Ziyaretçi       36.837.900      36.244.632          25.352.213      32.410.034    39.488.401    45.058.286      11.200.892

 

Kaynak:T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı