Türkiye Tesis Kapasitesi (Eylül 2020)

152
08.09.2020 TARİHİ İTİBARIYLA BAKANLIK BELGELİ
KONAKLAMA TESİSİ İSTATİSTİKLERİ (TÜRKİYE)
Şehir İşletme Belgeli Tesis Sayısı İşletme Belgeli Oda Sayısı İşletme Belgeli Yatak Sayısı Yatırım Belgeli Tesis Sayısı Yatırım Belgeli Oda Sayısı Yatırım Belgeli Yatak Sayısı
Ankara            183,0           14.491,0               29.039,0           12,0           1.001,0            2.049,0
Antalya            800,0         213.961,0             461.122,0           96,0         20.718,0          45.308,0
Aydın              87,0           13.086,0               27.348,0           16,0           3.820,0            9.267,0
Bursa              81,0             6.070,0               12.384,0           31,0           2.963,0            6.558,0
İstanbul            636,0           63.543,0             128.032,0           98,0         10.246,0          21.112,0
İzmir            215,0           19.410,0               39.919,0           38,0           3.597,0            7.793,0
Denizli              40,0             3.579,0                 7.171,0            8,0              556,0            1.108,0
Gaziantep              49,0             3.929,0                 7.839,0           13,0           1.044,0            2.201,0
Muğla            408,0           51.057,0             108.801,0           82,0           9.304,0          20.841,0
Nevşehir            109,0             5.544,0               11.690,0           18,0           1.190,0            2.393,0
Diğer iller         1.535,0           87.318,0             176.143,0         309,0         27.399,0          59.705,0
Toplam     4.143,0     481.988,0      1.009.488,0     721,0     81.838,0    178.335,0
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı

https://yigm.ktb.gov.tr/TR-201136/turizm-yatirim-ve-isletme-bakanlik-belgeli-tesis-istati-.html

08.09.2020 TARİHİ İTİBARIYLA BELEDİYE BELGELİ (TÜRKİYE)
KONAKLAMA TESİSİ İSTATİSTİKLERİ
Şehir Belediye Belgeli Tesis Sayısı Belediye Belgeli Oda Sayısı Belediye Belgeli Yatak Sayısı
Ankara   63  2 420  4 765
Antalya  1 027  52 868  136 041
Aydın   129  5 149  12 214
Bursa   181  5 138  11 491
Denizli   14   401   842
Gaziantep   16   554  1 074
İstanbul  1 430  43 228  81 898
İzmir   184  4 837  10 177
Muğla   900  28 606  64 793
Nevşehir   324  5 827  13 732
Diğer İller  4 294  102 976  235 270
Toplam  8 562  252 004  572 297
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı

https://yigm.ktb.gov.tr/TR-201137/belediye-belgeli-tesis-istatistikleri.html