Dünya Turizmi En Çok Ziyaretçi Alan Ükeler

471

Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Dünya’da en çok ziyaretçi alan ülkelerin 2018 ve 2019 yılları karşılaştırması:

 

 Ülkeler  2018 2019
Milyon Milyon
 Fransa  93.6  90.2
 İspanya  82.6  83.8
 ABD  82.2  78.7
 Çin  62.1  67.5
 İtalya  61.2  64.6
 Türkiye  46.7  52.5
 Meksika  41.7  44.9
 Tayland  38.2  39.7
 Almanya  39.0  39.4
 İngiltere  35.7  36.9