Gelen Ziyaretçi (Antalya) Sayıları 2022

336
Antalya’ya 2022 Yılında  Gelen Ziyaretçi Sayıları
Milliyet Ocak-Aralık 2022 Sayı
Rusya Federasyonu            3.033.913
Almanya            2.826.319
İngiltere            1.147.757
Polonya                765.121
Hollanda                443.886
Kazakistan                357.558
Romanya                292.544
İsrail                278.433
Çek Cumhuriyeti                221.035
Danimarka                211.424
Litvanya                206.495
Belçika                191.882
İsveç                187.462
Moldova                162.553
İsviçre                161.266
Slovakya                155.780
Fransa                150.565
Ukrayna                138.282
İran                136.089
Norveç                110.439
Estonya                  77.953
Finlandiya                  74.440
Letonya                  71.460
Azerbaycan                  70.486
Diğer            1.352.857
Yabancı Toplam          12.825.999
Vatandaş Ziyaretçi                682.629
Genel Toplam          13.508.628
ANTALYA GELEN ZİYARETÇİ SAYILARI (2018-2022 YILLARI İTİBARİYLE)
Milliyet 2018 2019 2020 2021 2022 (12 ay)
Rusya Fed.            4.803.860         5.582.763         1.509.648         3.586.928         3.033.913
Almanya            2.319.319         2.673.545             346.319         1.268.179         2.826.319
İngiltere                637.809             719.120             211.881               82.797         1.147.757
Polonya                400.633             554.998               90.751             416.924             765.121
Hollanda                392.371             434.755               27.987             133.429             443.886
Romanya                195.687             252.692               44.526             165.283             292.544
Çek Cumhuriyeti                164.708             227.844                 2.718               62.411             221.035
Danimarka                183.603             191.084               10.840               39.657             211.424
Litvanya                151.502             175.371                 2.489               96.209             206.495
Belçika                186.930             199.686               12.533               77.401             191.882
İsveç                158.571             208.079               14.260               42.999             187.462
Moldova                  75.841               78.094               45.693             105.229             162.553
Ukrayna                717.969             803.684             557.765         1.271.672             138.282
İran                  70.049               77.528                 7.080               62.391             136.089
Belarus                165.041             169.342               63.217             145.459             123.200
Norveç                  92.576             145.130                 8.048               17.181             110.439
Finlandiya                  80.513               89.455                 5.373               13.079               74.440
Diğer Milliyetler            1.710.453         2.067.888             295.608         1.150.666         2.553.158
Yabancı Ziyaretçi Toplamı          12.507.435       14.651.058         3.256.736         8.737.894       12.825.999
Vatandaş Ziyaretçi                577.864             629.705             187.690             356.157             682.629
Toplam Ziyaretçi          13.085.299       15.280.763         3.444.426         9.094.051       13.508.628

Kaynak:İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü