Antalya’ya Gelen Ziyaretçi Sayıları 2022

66
Antalya’ya 2022 Yılında  Gelen Ziyaretçi Sayıları
Milliyet Ocak-Mayıs 2022 Sayı
Almanya              595.837
Rusya Federasyonu              376.749
İngiltere              282.092
Hollanda              125.010
Polonya              107.812
İsrail                62.703
Kazakistan                61.220
Litvanya                60.438
İran                50.043
Danimarka                41.957
Belçika                37.466
İsveç                36.716
İsviçre                29.022
Fransa                25.738
Ukrayna                25.117
Diğer              337.277
Yabancı Toplam          2.255.197
Vatandaş Ziyaretçi              167.158
Genel Toplam          2.422.355
ANTALYA GELEN ZİYARETÇİ SAYILARI (2018-2022 YILLARI İTİBARİYLE)
Milliyet 2018 2019 2020 2021 2022 (5 ay)
Almanya          2.319.319            2.673.545          346.319        1.268.179          595.837
Rusya Fed.          4.803.860            5.582.763       1.509.648        3.586.928          376.749
İngiltere              637.809                719.120          211.881              82.797          282.092
Hollanda              392.371                434.755             27.987           133.429          125.010
Polonya              400.633                554.998             90.751           416.924          107.812
İran                70.049                  77.528               7.080              62.391             50.043
Litvanya              151.502                175.371               2.489              96.209             60.438
Belçika              186.930                199.686             12.533              77.401             37.466
Danimarka              183.603                191.084             10.840              39.657             41.957
İsveç              158.571                208.079             14.260              42.999             36.716
Ukrayna              717.969                803.684          557.765        1.271.672             25.117
Finlandiya                80.513                  89.455               5.373              13.079             24.273
Norveç                92.576                145.130               8.048              17.181             20.838
Romanya              195.687                252.692             44.526           165.283             19.432
Belarus              165.041                169.342             63.217           145.459             17.280
Çek Cumhuriyeti              164.708                227.844               2.718              62.411             15.051
Moldova                75.841                  78.094             45.693           105.229             14.242
Diğer Milliyetler          1.710.453            2.067.888          295.608        1.150.666          404.844
Yabancı Ziyaretçi Toplamı        12.507.435          14.651.058       3.256.736        8.737.894       2.255.197
Vatandaş Ziyaretçi              577.864                629.705          187.690           356.157          167.158
Toplam Ziyaretçi        13.085.299          15.280.763       3.444.426        9.094.051       2.422.355

 

Kaynak: İl Kültür ve Turizm Md.