Antalya Ziyaretçi Sayıları 2015-2020

127
ANTALYA’ya Gelen Ziyaretçi Sayıları
2015-2020 Yılları  12 ay kümülatif verileri
Milliyet 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Almanya             3.001.016             1.975.355             1.618.811             2.292.996             2.673.545                346.319
Rusya Fed.             2.836.902                486.548             3.715.035             4.651.709             5.582.763             1.509.648
Hollanda                434.842                306.280                257.546                374.237                434.755                   27.987
İsveç                313.122                140.467                   95.525                152.693                208.079                   14.260
Norveç                170.093                   85.233                   51.201                   78.168                145.130                     8.048
Danimarka                177.658                133.284                117.925                153.882                191.084                   10.840
Finlandiya                112.458                   55.889                   37.281                   37.281                   89.455                     5.373
Polonya                240.641                100.824                168.702                383.230                554.998                   90.751
Ukrayna                314.708                572.700                712.903                715.011                803.684                557.765
İngiltere                438.398                333.995                361.903                632.086                719.120                211.881
Litvanya                   61.763                   65.804                   87.072                134.043                175.371                     2.489
Belçika                235.121                143.427                135.726                185.148                199.686                   12.533
Romanya                   97.994                   90.489                116.172                192.788                252.692                   44.526
Belarus                137.951                   70.943                163.686                163.677                169.342                   63.217
Moldova                   58.672                   45.869                   66.789                   75.600                   78.094                   45.693
Çekya                135.338                   46.962                   83.409                164.637                227.844                     2.718
İran                107.502                   86.443                102.371                   69.822                   77.528                     7.080
Diğer             2.001.285             1.441.401             1.846.905             2.255.595             2.697.593                483.298
Toplam Ziyaretçi     10.875.464       6.181.913       9.738.962     12.712.603     15.280.763       3.444.426