Alanya Ziyaretçi Sayıları 2014-2017

745
ALTİD VERİLERİNE GÖRE  hesaplanmıştır. 2014 2015 2016 2017
MilliYet % % % %
1 Almanya           1.070.000           1.098.735               467.800               280.029
2 Rusya Fed.           1.069.500               761.499               175.425               980.102
3 Hollanda               191.074               224.823                 76.852                 72.807
4 İsveç                 72.103                 79.776                 43.438                 42.004
5 Norveç               126.109                 54.392                 25.060                 39.204
6 Danimarka                 95.537                 50.766                 43.438                 75.608
7 Finlandiya                 68.786                 43.514                 14.365                 28.002
8 Polonya                 76.429                 94.280                 50.121                 47.605
9 Ukrayna                 20.100                 47.140                 53.462               126.013
10 İngiltere                 72.608                 61.545                 43.400                 30.803
11 Litvanya                 38.214                 36.262                 28.402                 42.004
12 Belçika                 34.393                 29.009                 16.707                 28.003
13 TÜRK               382.150               435.142               350.850               560.058
Diğer               504.496               609.307               281.397               448.051
          3.821.499           3.626.190           1.670.717           2.800.293
* Alanya  verileri Antalya genelinde mevcut yatak kapasitesinin %30’una sahip olunması  ve
dernek olarak üye tesisilerimizin bir ksımından  gelen aylık verileri değerlendirerek örnekleme metodu
ile oluşturulmuştur. Resmiyet ve kesinlik içermemektedir.